Devlet Konservatuarı 2011 2012 Akademik Yılı Özel Yenetek Sınavları

Sal 12 Tem 2011 14:36:11 EEST

Başkent Üniversitesi

 

2011-2012 eğitim-Öğretim Yılında başkent Üniversitesi devlet Konservatuvarı’na 
Önkayıt ve Özel yetenek Sınavları ile öğrenci alınacaktır.
Ön kayıt Koşulları :
2011 YGS puanlarının herhangi birinden en az 140 puan almış olmak gereklidir. 
Başvurular şahsen yapılacaktır, ön kayıtlar posta yolu ile yapılamaz. 
Adaylar her program için başvuru ücretini yatırmış olmak koşulu ile birden fazla programa 
ön kayıt yaptırabilirler. Kesin kayıt bir programa yapılabilir. 
Ön Kayıt Başvuru Tarihleri Ve ulaşım
Ön kayıt yaptıracak adaylar 8 ağustos - 19 Ağustos 2010 tarihleri arasında, 09:00 – 17:00 
saatleri arasında aşağıdaki adrese başvuru yapabilirler. 
Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri daire Başkanlığı Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20. 
km. ANKARA 
Tel: (0312) 234 10 10 / 1824 - 1836 
Faks: (0312) 234 11 50 
Başvuru yapacak adaylar kampusa ulaşım için kendilerine en yakın servis durağını ve 
saatlerini 234 10 10/1167 nolu telefondan öğrenebilirler. 
Ön Kayıt İçin Gerekli belgeler :
1) 2011 YGS Puan belgesi ve bir fotokopisi;
2) DENİZBANK A.Ş. Başkent Üniversitesi Şubesi (Bağlıca Kampusu içinde veya diğer 
Denizbank şubelerine) 3010- 796910- 362 nolu TL hesabına yatırılacak 150 TL başvuru 
ücretinin ödendiğini gösteren dekont;
3) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf;
4) Nüfus cüzdanı (aslı ve bir adet fotokopisi).
Ön kayıt başvuruları, yukarıda belirtilen belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan 
alınacak “Ön Kayıt formu” doldurulup imzalanarak yapılacaktır. Başvuru ücreti hiçbir 
nedenle iade edilemez.
Yetenek sınavı İle Öğrenci Alınacak lisans Programları İçin kontenjanlar
opera – Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı: 16 
Opera – Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı: 2 (%100 Burslu) 
Opera – Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı: 2 (% 25 Burslu) 
kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 
Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu)
Kompozisyon ve Müzik Teorisi  2 (%25 Burslu) 
Yaylı Çalgılar: 7 
Yaylı Çalgılar: 1 (%100 Burslu) 
Yaylı Çalgılar: 2 (% 25 Burslu)piyano,Arp,Gitar: 7 
Piyano,Arp,Gitar: 1 (%100 Burslu)
Özel Yetenek Sınav Tarihleri
MÜZİK BÖLÜMÜ 
Kompozisyon ve Müzik Teorisi / YaylıÇalgılar / Piyano,Arp,Gitar 
birinci aşama sınavı:  05 Eylül 2011
İkinci aşama sınavı :  06 Eylül 2011 
sahne SANATLARI BÖLÜMÜ 
Opera – Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı 
Birinci aşama sınavı: 05 Eylül 2011
İkinci aşama sınavı :  06 Eylül 2011
Adayların belirtilen tarihlerde saat 10’da sınava girmek üzere hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 
Sınav Yeri 
Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı C Blok, 1. Kat Bağlıca kampusü Eskişehir 
Yolu 20. km. ANKARA 
Tel: (0312) 234 10 10 / 1848 -1853
Faks: (0312) 234 17 20MÜZİK BÖLÜMÜ
Kompozisyon ve Müzik Teorisi Anasanat Dalı
Sınav Türü
Sınavlar jüri önünde piyano ile uygulamalı olarak ve dosya sunumunu da içerecek şekilde 
gerçekleştirilir. Bu  sınav iki aşamada  gerçekleştirilir. Birinci aşamada müziksel  duyma  ve 
tekrarlama düzeyine bakılır. İkinci aşamaya, birinci aşamada 100 üzerinden en az 60 puan 
alanlar kabul edilirler. İkinci aşamada, birinci sınavda başarılı bulanan adayların ileri işitme 
düzeyleri,  müzik  kültürü  birikimleri,  sanatsal  sezgi  güçleri,  müzikal  duyarlılıkları  ve  bir 
çalgıyı çalabilme seviyeleri ile bestecilik çalışmaları sorgulanır. 
Sınav Biçimi
Özel Yetenek Sınavı ( ÖYS ).
BİRİNCİ AŞAMA
Müziksel  Duyma  Düzeyi:  Sınavın  birinci  aşamasında  adayın  piyanoda  aynı  anda  çalınan
birden fazla sesleri (iki, üç, dört ses) tartım ve ezgileri tekrarlaması istenir.
1. Aşama Değerlendirmesi
değerlendirme kriteri
İki ses Üç ses Dört ses Ezgi Tartım
Puan (%)
10 15 20 35 20
İKİNCİ AŞAMA
Müziksel  Duyma  Düzeyi:  Sınavın  birinci  aşamasındaki  uygulama  daha  ileri  düzeyde
gerçekleştirilir. Bu kez adaya atonal kalıplar ve ses kurguları da sorulur. Adaydan bu sesleri
süreleri ile beraber tekrarlaması istenir.
Çalgı  Çalabilme:  Adayın  öncelikle  piyano  ya  da  bir  başka  çalgıyı  çalabilme  düzeyinin belirlenmesi için adayın önceden hazırlanarak getirdiği iki yapıtı seslendirmesi istenir. Jüri 
tarafından  gerek  duyulması  halinde  adaydan  kendisine  verilen  bir  parçayı  deşifre  etmesi
istenir.
Bestecilik  Çalışmaları: Adaydan  kendisine  ait  üç  değişik  karakterde  beste  çalışmasını 
çalması  ya  da  kaydı  var  ise  dinletmesi  ve  sunacağı  eserlerinin  notalarını  dosya  halinde 
sunması istenir.
Müzik  Kültürü  birikimi: Müzik  kültürü  ve tarihi ile müzik  sanatının  güncel  durumuna 
ilişkin  konularda  yöneltilen  sorulara  adayın  düşüncelerini  jüriye  sözlü  olarak  aktarması 
istenir.
2. Aşama Değerlendirmesi
Değerlendirme Kriteri
Müziksel Duyma 
Düzeyi
Çalgı Bestecilik 
Çalışmaları
Müzik Kültürü 
Birikimi
Puan (%)
30 20 30 20
  
yerleştirme Puanı (YP)
Yerleştirme puanının hesaplanmasında Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) % 85’i ile 
Yüksek Öğretim Seçme Sınavı Puanının (Y-ÖSS) % 15 ‘i dikkate alınır. 
PUAN TÜRÜ AĞIRLIĞI
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) % 85
Y-ÖSS Puanı % 15
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
Sınav Biçimi
Özel Yetenek Sınavı ( ÖYS ).
BİRİNCİ AŞAMA
dikte: Sınavın bu aşamasında adayın piyano ile çalınan tek sesli bir ezgiyi yazması istenir.Müzik Teorisi: Çalgı eğitimi için gerekli olan temel müzik bilgisi yazılı bir sınavla 
değerlendirilir.
Deşifre: Adaydan ilk kez karşılaştığı bir notayı sesini kullanarak okuması istenir.
1. Aşama Değerlendirmesi
Değerlendirme Kriteri
Dikte Müzik Teorisi Deşifre
Puan (%)
40 20 40
Birinci aşama sınavında 100 üzerinden 60 puan almış adaylar ikinci aşama sınavına kabul 
edilirler.
İKİNCİ AŞAMA
Adayın teknik düzeyini göstermesine imkan verecek önceden hazırlamış olduğu bir egzersiz 
(etüt, gam, arpej v.b)ve farklı dönemlere ait iki eseri (Süit, romans, sonatin, sonat, konçerto 
bölümü v.b) seslendirmesi istenir.
Adayın sınavdaki performansı aşağıdaki tabloda belirtilen boyutlar bakımından 
değerlendirilir.
2. Aşama Değerlendirmesi
Değerlendirme Kriteri
Teknik Düzey Entonasyon  Sonorite  Müzikal yorum
Puan (%)
20 20 30 30
Yerleştirme Puanı (YP)
Yerleştirme Puanının hesaplanmasında Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) % 85’i ile 
Yüksek Öğretim Seçme Sınavı Puanının (Y-ÖSS) % 15 ‘i dikkate alınır. 
PUAN TÜRÜ AĞIRLIĞIÖzel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) % 85
Y-ÖSS Puanı % 15
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
Sınav Biçimi
Özel Yetenek Sınavı ( ÖYS )
BİRİNCİ AŞAMA
Dikte: Sınavın birinci aşamasında adayın piyano ile çalınan tek sesli bir ezgiyi yazması 
istenir.
Müzik Teorisi: Çalgı eğitimi için gerekli olan temel müzik bilgisi yazılı bir sınavla 
değerlendirilir.
Deşifre: Adaydan ilk kez karşılaştığı bir notayı sesini kullanarak okuması istenir.
1. Aşama Değerlendirmesi
Değerlendirme Kriteri 
Dikte Müzik Teorisi Deşifre
Puan (%)
40 20 40
Birinci aşama sınavında yüz üzerinden altmış puan almış adaylar ikinci aşama sınavına 
kabul edilirler.
İKİNCİ AŞAMA
Adayın teknik düzeyini göstermesine imkan verecek önceden hazırlamış olduğu bir egzersiz 
(etüt, gam, arpej v.b)ve farklı dönemlere ait iki eseri (Süit, romans, sonatin, sonat, konçerto 
bölümü v.b)eşliksiz olarak seslendirmesi istenir.Adayın sınavdaki performansı aşağıdaki 
tabloda belirtilen boyutlar bakımından değerlendirilir.
2. Aşama DeğerlendirmesiDeğerlendirme Kriteri 
Teknik Düzey Entonasyon  Sonorite  Müzikal Yorum
Puan (%)
20 20 30 30
Yerleştirme Puanı (YP)
Yerleştirme Puanının hesaplanmasında Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) % 85’i ile 
Yüksek Öğretim Seçme Sınavı Puanının (Y-ÖSS) % 15 ‘i dikkate alınır. 
PUAN TÜRÜ AĞIRLIĞI
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) % 85
Y-ÖSS Puanı % 15
Piyano,Arp,Gitar Anasanat Dalı
Sınav Biçimi
Özel Yetenek Sınavı ( ÖYS ).
BİRİNCİ AŞAMA
Dikte: Sınavın birinci aşamasında adayın piyano ile çalınan tek sesli bir ezgiyi yazması 
istenir.
Müzik Teorisi: Çalgı eğitimi için gerekli olan temel müzik bilgisi yazılı bir sınavla 
değerlendirilir.
Deşifre: Adaydan ilk kez karşılaştığı bir notayı sesini kullanarak okuması istenir.
1. Aşama Değerlendirmesi
Değerlendirme Kriteri
Dikte Müzik Teorisi DeşifrePuan (%)
40 20 40
Birinci aşama sınavında yüz üzerinden altmış puan almış adaylar ikinci aşama sınavına 
kabul edilirler.
İKİNCİ AŞAMA
Adayın teknik düzeyini göstermesine imkan verecek önceden hazırlamış olduğu bir egzersiz 
(etüt, gam, arpej v.b)ve farklı dönemlere ait iki eseri (Süit, romans, sonatin, sonat, konçerto 
bölümü v.b)eşliksiz olarak seslendirmesi istenir.
Adayın sınavdaki performansı aşağıdaki tabloda belirtilen boyutlar bakımından 
değerlendirilir.
2. Aşama Değerlendirmesi
Değerlendirme Kriteri
Teknik Düzey Entonasyon  Sonorite  Müzikal Yorum
Puan (%)
20 20 30 30
Yerleştirme Puanı (YP)
Yerleştirme Puanının hesaplanmasında Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) % 85’i ile 
Yüksek Öğretim Seçme Sınavı Puanının (Y-ÖSS) % 15 ‘i dikkate alınır. 
PUAN TÜRÜ AĞIRLIĞI
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) % 85
Y-ÖSS Puanı % 15
orkestra ve Koro Şefliği Anasanat Dalı 
Sınav Biçimi
Özel Yetenek Sınavı ( ÖYS ).BİRİNCİ AŞAMA
Dikte: Sınavın birinci aşamasında adayın piyano ile çalınan tek ve iki sesten oluşan ezgileri 
yazması istenir.
Müzik Teorisi: Temel müzik bilgisi yazılı bir sınavla değerlendirilir.
Deşifre: Adaydan ilk kez karşılaştığı bir notayı sesini kullanarak okuması istenir.
1. Aşama Değerlendirmesi
Değerlendirme Kriteri
Teksesli Dikte İkisesli Dikte Müzik Teorisi Deşifre
Puan (%)
20 20 20 40
Birinci aşama sınavında yüz üzerinden altmış puan almış adaylar ikinci aşama sınavına 
kabul edilirler.
İKİNCİ AŞAMA
Adayın önceden hazırlamış olduğu bir parçayı piyanoda çalması istenir.
Adaydan uygun düzeyde piyano eşlikli bir şan partisini deşifre etmesi istenir.
Sınavda dinletilecek koro ve senfonik müziğe ilişkin eserlerin tür ve biçimlerini tanıması 
istenir.
Değerlendirme Kriteri
Piyano Çalma Eşlikli Deşifre okuma Tür/Biçim tanıma
Puan (%)
35 35 30
Yerleştirme Puanı (YP)
PUAN TÜRÜ AĞIRLIĞI
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) % 85
Y-ÖSS Puanı % 15SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
Opera-Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı Anasanat Dalı
Sınav Türü 
Sınavlar  piyano  ile  jüri  önünde  sözlü  ve  uygulamalı  olarak  yapılır.  Bu  sınav  iki  aşamada
gerçekleştirilir.  Birinci  aşamada  müziksel  duyma  ve  tekrarlama  düzeyine  bakılır.  İkinci
aşamaya, birinci aşamada 100  üzerinden en az 60  puan alanlar kabul edilirler. Bu aşamada,
birinci sınavda başarılı bulunan adayların sanatsal sezgi güçleri, müzikal duyarlılıkları, müzik
kültürü birikimleri ve ses yetkinlikleri ile ses özgünlüklerine bakılır. 
Sınav Biçimi:
BİRİNCİ AŞAMA
Müziksel Duyma Düzeyi: Sınavın birinci aşamasında adayın piyanoda aynı anda çalınan 
birden fazla sesleri (iki, üç, dört ses) sesi ile ayırması istenir. Müzik belleğini 
değerlendirebilmek için çalınan tartım ve ezgileri sesi ile tekrarlaması istenir. 
1. Aşama Değerlendirmesi
Değerlendirme Kriteri
İki ses Üç ses Dört ses Ezgi Tartım
Puan (%)
10 15 20 35 20
Birinci aşama sınavında yüz üzerinden altmış puan almış adaylar ikinci aşama sınavına kabul 
edilirler.
İKİNCİ AŞAMA
Ses Çalışması Yaptırılması: Adaya piyano eşliği ile ses açma, vokal kullanma ve nefes 
denetleme çalışmaları yaptırılır. Gösterilen uygulamanın tekrarlanması istenir.
Parça seslendirme: Adayın, daha önce hazırladığı ve tercihen piyano eşlikli Lied / Arya/ 
Koro için yazılmış v.b.formlarda ya da dünya popüler müziğine ait eserler içersinden 
seçilmiş iki örnek seslendirmesi istenir.
Müzik Kültürü Birikimi: Adaylara müzik kültürü ve tarihi ile müzik sanatının güncel 
yansımalarına ait kültürel sorular sözlü olarak yöneltilir. Adayın bu konulardaki ilgi ve 
bilgilerini jüriye sözlü olarak aktarması istenir.
2. Aşama Değerlendirmesi
Değerlendirme Kriteri
Ses Çalışması Parça Seslendirme Müzik Kültürü 
Birikimi
1. Aşama Puanı
Puan (%)
20 35 20 % 25
DeğerlendirmePUAN TÜRÜ AĞIRLIĞI
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) % 85
Y-ÖSS Puanı %15
Yerleştirme Puanı (YP)
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖSYSP) %85 + Yükseköğretim Seçme Sınavı Puanı (Y-ÖSS) 
%15 = Yerleştirme Puanı (YP)

Ek bilgi Devlet Konservatuarı 2011 2012 Akademik Yılı Özel Yenetek Sınavları
Son güncelleme
Kaynak http://konservatuvar.baskent.edu.tr/duyurular/sinavyonergesi2011.pdf
Kategori Başkent Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 582, bugün 2