Yatay Geçiş Koşulları ve Kontenjanları

Çrş 13 Tem 2011 11:18:29 EEST

Çukurova Üniversitesi

Yatay Geçiş Koşulları ve Kontenjanları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz fakülte, Yüksekokul, meslek Yüksekokulu ve devlet konservatuvarına Yatay geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

BAŞVURU KONTENJANLARI

Üniversitelerin Kurumlararası Önlisans Yatay Geciş Kontenjanları

Üniversitelerin Kurumlararası Lisans Yatay Geciş Kontenjanları

Üniversitelerin Kurumlararası Lisans Özel Yetenek Yatay Geciş Kontenjanları

BAŞVURU KOŞULLARI

1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır. Bu koşulu sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece genel not ortalaması 100 üzerinden 70 olan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

5- vakıf Yükseköğretim Kurumları veya Yabancı Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından normal veya İkinci Öğretime geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları kurumun İkinci Öğretim ücretini ödemek zorundadırlar.

6- İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), ekonometri (İngilizce) bölümleri ile mühendislik mimarlık Fakültesi elektrik-elektronik Mühendisliği (İngilizce) ile makine Mühendisliği (İngilizce) bölümlerine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, ayrıldıkları kurumdan İngilizce muafiyet sınavını başarmış olmaları veya üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık Programından muaf olmak kriterleri olan TOEFL (kalem kağıt) 510, TOEFL kompozisyon (TWE) 3,5, TOEFL (bilgisayar) 130, IBT-64, KPDS 60, ÜDS 60, IELTS 5,5, FCE C puan türlerinden birisine sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

1- başvuru dilekçesi

2- Not Belgesi aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notlarını, genel akademik not ortalamasını, kredi saatini ve not değerlendirme sistemini gösteren belge)

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

4- ÖSS veya ÖSYS Sınav Sonuç belgesinin onaylı veya internet çıktısı.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

- Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak Tıp Fakültesi için 03 ağustos 2011, diğer Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı için 23 Ağustos 2011 tarihine kadardır.

- Başvurular, Diş hekimliği Fakültesi için Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına, Tıp Fakültesi için Tıp Fakültesi Dekanlığına, Karataş turizm İşletmeciliği ve otelcilik Yüksekokulu için Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğüne, Adana, Ceyhan, Ceyhan sağlık Hizmetleri, Karaisalı, Kozan, Yumurtalık, Pozantı,Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları için Yüksekokul Müdürlüklerine

- eğitim, Fen Edebiyat, güzel Sanatlar, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Mühendislik Mimarlık, Su Ürünleri, Ziraat, Adana Sağlık Yüksekokulu, beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi için Çukurova Üniversitesi Öğrenci İşleri daire Başkanlığı Sarıçam/ADANA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Daha Fazla bilgi İçin ; Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 13.07.2011 - 23.08.2011Başlangıç ve Bitiş Saati : - Yer / adres : Çukurova Üniversitesi Web Adresi : E-posta Adresi : İlgili Kişi :

Diğer duyuru & haberler
ÖSYM tarafından KPSS-2011/1 ile Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine
Okulda AB'yi Öğrenmek Proje Teklif Çağrısı

Devamı ::.

Ek bilgi Yatay Geçiş Koşulları ve Kontenjanları
Son güncelleme
Kaynak http://www.cu.edu.tr/Content/Asp/Turkish/duyuru.asp?id=14171
Kategori Çukurova Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 1028, bugün 2