Lojman Dağıtım Duyurusu

Prş 25 Kas 2010 01:37:23 EET

Dicle Üniversitesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Kamu Konutları yönetmeliği ile Dicle Üniversitesi konut dağıtım ve yönetim Yönergesi uyarınca Üniversitemiz dubleks 5, A, C, D ve E blok lojmanlarında boş bulunan konutlara Kamu Konutları tahsis talep Beyannamesi ile başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen akademik ve idari personel talepleri incelenerek geçici puan sıralama sistemi oluşturulmuştur. İtirazların değerlendirilmesi sonrası oluşturulan tahsise esas puan sıralama listeleri ekte sunulmuştur.

Dubleks 5, A, C, D ve E blok lojmanlardan dağıtımı yapılacak toplam 33 adet lojman listesi ekte sunulmuştur.

Konut dağıtımı;

profesör ve doçent 25.11.2010 saat 10:00

Yardımcı Doçent 25.11.2010 saat 13:30

Öğretim Görevlisi 29.11.2010 saat 10:00

Sıra Tahsisli Akademik Personel 29.11.2010 saat 13:30

İdari personele (görev tahsisli) 30.11.2010 saat 10:00'da Üniversitemiz rektörlük binası senato odasında, yapılacaktır.

Tahsis edilen konut ile ilgili konut tahsis belgesi düzenlendikten sonra Dicle Üniversitesi Kamu Konutları Giriş Tutanağı imzalanıp konut anahtarı Genel sekreterlikten alınarak taşınma yapılabilecektir.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince konutlara 15(onbeş) gün içerisinde taşınmayanların konut tahsis kararı iptal edilecek ve listedeki sıraya göre bir sonraki öğretim üyesi içinde aynı usulle konut tahsisi yapılacaktır.

Kendisine konut tahsis edilen personel, Kamu Konutları Yönetmeliği ile Dicle Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi hükümlerine uymak zorundadır.

Tahsis edilen konutun yasal ikametgah olarak kullanımı asıldır. Konutlar, tahsis edilen personelden başkasına devredilemez, Rektörlüğün bilgisi olmadan becayiş yapılamaz veya değiştirilemez.

Kasten yanlış beyan verenlerin durumlarının konut tahsisinden sonra anlaşılması halinde; Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 9. maddesinin (b) bendi uyarınca konuttan hemen çıkarılarak haklarında kanuni işlem yapılacaktır.

Duyurulur.

ÖNEMLİ NOT:

1-Akademik personele görev tahsisli lojmanların dağıtımı Akademik unvan sırasına göre yapılacaktır.

2- Lojman dağıtımında listedeki puan sıralamasına göre tercih hakkı verilecektir.

3- Konut seçiminden önce, dağıtımı yapılacak konutları görmek isteyen personelimiz, lojman görevlisi Behsat Bey ile irtibata geçerek konutları gezebilir.

23.11.2010

REKTÖRLÜK

-Görev Tahsisli Tahsise Esas Puan Sıralama Listesi (Akademik Personel)

-Sıra Tahsisli Tahsise Esas Puan Sıralama Listesi (Akademik Personel)

-Görev Tahsisli Tahsise Esas Puan Sıralama Listesi (İdari Personel)

-Akademik Personele Dağıtım Yapılacak Lojmanların Listesi

-İdari Personele Dağıtım Yapılacak Lojmanların Listesi

Ek bilgi Lojman Dağıtım Duyurusu
Son güncelleme
Kaynak http://www.dicle.edu.tr/duyuru/2010/lojman/20101123/Lojman_Dagitim_Duyurusu.htm
Kategori Dicle Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 744, bugün 2