Mülakat Üniversitemiz Burs ve Yemek Bursu

Prş 25 Kas 2010 11:19:09 EET

Erciyes Üniversitesi

D U Y U R U

A�A�IDA �SM� YAZILI ��RENC�LER�N 13 EK�M �AR�AMBA G�N� SAAT 9:00'DA DEKAN YRD. Cevdet KIRPIK'IN ODASINDA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTED�R.

S�n�f ��retmenli�i

1- MEHMET AVCI

2- ZEYNEP ALTIND��

3- ENVER DEN�Z

4- ABDULLAH G�NE�

5- NEZ�FE SARIO�LU

rehberlik Ve Psikolojik Dan.

1- yasemin �zen

2- Ebubekir Aksu

3- Ebru Alata�

4- Ali Mustafa Emdirme

5- G�ls�n G�len

Sosyal bilgiler ��retmenli�i

1- Emine �AH�N

2- G�khan �ZER

3- Hatice G�NG�R

4- Tuba ADAMCIL

5- Havva �ZDEM�R

6- Taner AYDO�DU

7- Erdin� YERMEZ

8- �rfan YALDIZ

9- Muhammet ARSLAN

10- Hamza KUTLUAY

11- Yusuf TOPAL

T�rk�e ��retmenli�i

1- HAT�CE AKPINAR

2- NERG�YE SABANCALI

3- YAKUP ADAM

4- S�BEL BERKTA�

5- N�HAL KILI�

6- EM�NE ARUCAN

7- FATMA G�LBAY

8- CUMA BOZDO�AN

9- YILMAZ ��M�EK

10- FAD�ME YAZAN

11- G�L AKKA�

Fen Bilgisi ��retmenli�i

1- FEYZULLAH �AM

2- FATMA TAN

3- D�DEM SAPMAZ

4- K�BRA DURSUN

5- NAC�YE ABAY

6- demet YA�IZ

7- T�L�N SATILMI�

8- ENES EKER

matematik ��retmenli�i

1- S�BEL �AH�NBA�

2- TU�BA T�RK

3- AY�E MAC�T

4- FUNDA CEYLAN

5- MA�DE ZEHRA KORKMAZ

6- ARZU ERDO�DU

7- SAF�YE �NAL

8- EBRU TA�KIN

Din k�lt�r� ve ahlak Bil. ��r.

1- RAMAZAN SARIDUMAN

2- HAYRETT�N ARSLAN

3- EDA ��L�NGER

4- EKREM �ZBEK

5- �ER�F KINA

6- MEHMET �ZAK

7- AY�E UZUN

8- ESRA K�SE

9- YAS�N KORKMAZ

10- NEVZAT KAZAN

�ngilizce ��retmenli�i

1- Asl� K�l�n�

2- gamze Sa�kol

3- Cuma K�l��

4- A. Evin Atlaner

5- Fatma Sevgi H�telek

6- Fatma �etin�z

Yrd. Do�. Dr. Cevdet KIRPIK

Dekan Yrd.

Ek bilgi Mülakat Üniversitemiz Burs ve Yemek Bursu
Son güncelleme
Kaynak http://egitim.erciyes.edu.tr/duyuru/page.php?yazi=326
Kategori Erciyes Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 328, bugün 2