2012 2013 Formasyon Sonuçları

Sal 02 Eki 2012 00:13:20 EEST

Harran Üniversitesi

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK formasyon
EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI VE
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
2012-2013 eğitim-Öğretim Yılında mezunlara yönelik Pedagojik Formasyon
sertifika Programı için yapılan başvurular değerlendirilmiştir. Eksik evrak ile
başvuruda bulunan adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılmıştır.

1. Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 02-03 Ekim 2012 tarihleri arasında,
Yenişehir Yerleşkesinde bulunan Harran Üniversitesi Öğrenci İşleri daire Başkanlığı
Pedagojik Formasyon Bürosunda yapılacaktır.

2. Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kontenjan açığı kaldığı takdirde yedek
listede bulunan tüm adaylar eksik kalan kontenjanlardan yararlanmak için Öğrenci
İşleri Daire başkanlığına 04 Ekim 2012 perşembe günü mesai bitimine kadar
başvuru dilekçelerini verebileceklerdir. dilekçe ile başvuru yapmayan adayların
yedek listedeki başarı sırası dikkate alınmayacaktır.

3. Yedek listeden dilekçe ile başvuruları kabul edilen adaylardan (04 Ekim 2012
tarihinde) başarı sırasına göre kontenjan açığı kadar adaya kesin kayıt hakkı
tanınacaktır. Bu adayların kesin kayıtları 05 Ekim 2012 günü mesai bitimine kadar
yapılacaktır.

4. Asıl listeden kazandığı halde 02-03 Ekim 2012 tarihleri arasında kayıt
yaptırmayan adaylar ve yedek listeden kazanıp ta boş kalan kontenjan için 04 Ekim
2012 tarihinde müracaat etmeyenler ile süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar
kayıt haklarını kaybederler.

5. Adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar.

Kesin Kayıt İçin Gerekli belgeler;

1. 2 Adet vesikalık fotoğraf

2. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz
yarıyılı 1. taksit için 1000,00 TL ücretin yatırıldığına dair banka dekontu.
Banka dekontuna TC kimlik numaranızı, Adınız, soyadınızı ve açıklama
kısmına "Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yeni Kayıt" ibarelerini
yazdırınız.
Kesin Kayıt ücreti için hesap numarası:

T.C. ziraat Bankası Şanlıurfa merkez Şubesi
TR620001000253356157635001
KAYITLAR BİZZAT ADAYIN KENDİSİ TARAFINDAN
YAPILACAKTIR.
mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 260026????? Fuat AFLAZ Harran tarih Asıl 79.39
2 561195????? Esma AYDIN Harran Tarih Asıl 78.94
3 391941????? Aziz ÇĠTGEZ Harran Tarih Asıl 77.79
4 507948????? Ali UDUL Harran Tarih Asıl 77.09
5 107903????? Sait ALKAN Harran Tarih Asıl 76.90
6 423138????? Rıdvan ÇOBAN Harran Tarih Asıl 76.72
7 131961????? Sinan TOP Harran Tarih Asıl 76.69
8 571815????? Sedat KÜÇÜKYILMAZ Harran Tarih Asıl 76.66
9 335173????? Mustafa AKTAY Harran Tarih Asıl 76.43
10 112842????? Gamze DALGAN Harran Tarih Asıl 76.39
11 279984????? Ġbrahim Halil BULMUġ Harran Tarih Asıl 76.26
12 395841????? Bilal AVCĠ Harran Tarih Asıl 76.26
13 449239????? Osman KESKĠN Harran Tarih Asıl 75.89
1 344150????? Hüseyin ERDEM Harran Tarih Yedek 75.84
2 369651????? Birsel BALTACI Harran Tarih Yedek 75.69
3 261919????? Yusuf AY Harran Tarih Yedek 75.64
4 221561????? Mahmut GÜLER Harran Tarih Yedek 75.60
5 157618????? Mustafa KĠNÇ Harran Tarih Yedek 75.44
6 211451????? Fatma AVCĠ Harran Tarih Yedek 75.40


Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 250585????? Hacer ÇITIRIK Kilis 7 aralık Tarih Asıl 94.00
2 186648????? Mehmet Ali ÜRÜN Balıkesir Tarih Asıl 86.00
3 500475????? Songül BAġKAR Balıkesir Tarih Asıl 85.40
4 648910????? Mehmet YAKIġAN Kafkas Tarih Asıl 84.60
5 183716????? Deniz DĠLEK Dumlupınar Tarih Asıl 84.55
6 316875????? Bayram KILINÇ Kilis 7 Aralık Tarih Asıl 84.40
7 470776????? Ahmet KARATAġ Sütçü Ġmam Tarih Asıl 84.20
8 169542????? Songül BAĞCI Niğde Tarih Asıl 84.00
9 516017????? Fatime BAHÇIVAN Niğde Tarih Asıl 83.00
10 137550????? Lütfi COġKUN Kilis 7 Aralık Tarih Asıl 82.60
11 608053????? Mehmet OLĞUN Fırat Tarih Asıl 82.50
12 439099????? BarıĢ TIRAM Kilis 7 Aralık Tarih Asıl 82.20
13 466575????? Sultan TOPBAġ Mustafa Kemal Tarih Asıl 82.20
1 136303????? Cesim TEKĠN Kilis 7 Aralık Tarih Yedek 81.80
2 275093????? Gonca KARAGÖZLÜ Dumlupınar Tarih Yedek 81.55
3 102448????? Müzeyyen GÜNAY Mustafa Kemal Tarih Yedek 81.50
4 462829????? Murat AYDEMĠR Niğde Tarih Yedek 81.31
5 226908????? Ġbrahim bayrak Sütçü Ġmam Tarih Yedek 81.20
6 625063????? Bilal AY Bozok Tarih Yedek 81.10


Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 340132????? Fatma UZUNTUR Harran Kimya Asıl 76.17
2 582464????? Merve ġEYHAN Harran Kimya Asıl 75.97
3 708550????? Gökhan MADEN Harran Kimya Asıl 75.65
4 625720????? Kenan ARTUK Harran Kimya Asıl 74.61
5 754030????? Hale BOLAT Harran Kimya Asıl 74.56
1 555794????? Rüveyda ARPACI Harran Kimya Yedek 74.00
2 122962????? Fatma Özlem SALKIM Harran Kimya Yedek 73.11
3 290574????? Medet KÖKÜN Harran Kimya Yedek 72.88


Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 481278????? Necati YAġAR Sütçü Ġmam Kimya Asıl 82.80
2 382844????? Fatma ÜNLÜ Mustafa Kemal Kimya Asıl 78.91
3 152629????? Ahmet YILDIRIM Sütçü Ġmam Kimya Asıl 78.60
4 371931????? Hülya SEYMAN Sütçü Ġmam Kimya Asıl 77.90
5 315375????? Mahmut GÜNER Atatürk Kimya Asıl 77.83
1 317693????? Duygu SAZCI Mustafa Kemal Kimya Yedek 77.80
Nuray
2 390674????? ÇUBUKOĞLU Sütçü Ġmam Kimya Yedek 77.40
3 288082????? Zeynep ASLAN Sütçü Ġmam Kimya Yedek 76.90
Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 324223????? Çidem KAYMAZ Harran HemĢirelik Asıl 86.84
2 394549????? Filiz SOLMAZ Harran HemĢirelik Asıl 86.27
3 151819????? Özlem KAÇKĠN Harran HemĢirelik Asıl 86.11
4 596534????? Necla HAġĠMĠ Harran HemĢirelik Asıl 85.43
5 240829????? Gönül KARA Harran HemĢirelik Asıl 84.29
6 692291????? Gülten ESEN Harran HemĢirelik Asıl 83.43
1 638232????? AyĢegül KILIÇLI Harran HemĢirelik Yedek 82.95
2 518596????? Derya YOLCU Harran HemĢirelik Yedek 82.57
3 411111????? Dilek DULDADERE Harran HemĢirelik Yedek 82.30
4 107684????? Perihan POLAT Harran HemĢirelik Yedek 82.09

Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 483468????? Ġbrahim Halil BAYSOY Muğla HemĢirelik Asıl 93.10
2 140901????? Ayten ERDEM Mersin HemĢirelik Asıl 84.62
3 304184????? Tuba DEMĠR Selçuk HemĢirelik Asıl 84.60
4 115094????? GülĢen TEKE Ġnönü HemĢirelik Asıl 84.40
5 556690????? Sevinç MUTLU Ġstanbul HemĢirelik Asıl 84.30
6 471341????? Rüya LATĠF Karadeniz teknik HemĢirelik Asıl 84.25
1 350722????? Muazzez AYDIN Fatih HemĢirelik Yedek 84.00
2 151692????? Seda KARAÇAY Çukurova HemĢirelik Yedek 83.60
3 125092????? AyĢen Berna KALEMCĠ cumhuriyet HemĢirelik Yedek 83.43
4 124620????? Ümmü Gülsüm ERDOĞAN Kocaeli HemĢirelik Yedek 83.00


Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 354402????? reyhan BĠÇAK Harran Fizik Asıl 76.35
2 153647????? Murat KARASU Harran Fizik Asıl 75.24
3 323716????? Hüda Seçil GÜNDÜZ Harran Fizik Asıl 73.35
4 534076????? Özlem YILMAZ Harran Fizik Asıl 72.99
5 408680????? Pınar ASLANHAN Harran Fizik Asıl 72.83
6 379251????? Zeliha ĠNCAZ Harran Fizik Asıl 72.55
1 131159????? Ömer Faruk ÇĠÇEK Harran Fizik Yedek 71.85
2 660852????? Dilek AVCI Harran Fizik Yedek 71.17
3 678972????? Ercan AVĠNÇ Harran Fizik Yedek 71.09
4 130709????? Ġsmet ÇERDĠK Harran Fizik Yedek 71.08
5 378711????? Halil KILIÇ Harran Fizik Yedek 70.83
Mezun
Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 331490????? Emrullah AKYOL Gaziantep Fizik Asıl 76.10
2 585072????? Ertuğrul BEBEK Sütçü Ġmam Fizik Asıl 76.00
3 379221????? Ramazan GÜNEġ Sütçü Ġmam Fizik Asıl 75.60
4 533356????? Mehmet Fatih Kahraman Gaziantep Fizik Asıl 75.50
5 550575????? Halide MELĠK Ankara Fizik Asıl 75.11
6 491837????? Süleyman TEKÇE Sütçü Ġmam Fizik Asıl 75.10
1 197870????? Senem Gülseren GÜNEġ Erciyes Fizik Yedek 75.00
2 171448????? Ġslim ĠNCE Kilis 7 Aralık Fizik Yedek 74.20
3 148700????? Özge POLAT Sütçü Ġmam Fizik Yedek 73.90
4 352463????? Dilek KARABOĞA Dumlupınar Fizik Yedek 73.90
5 628721????? Abdulkadir BAġTUĞ Gaziantep Fizik Yedek 73.80

Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 216100????? Mehtap AKBABA Harran biyoloji Asıl 77.88
2 616783????? Müslüm UYSAL Harran Biyoloji Asıl 75.46
3 172940????? Müjde KARA Harran Biyoloji Asıl 73.96
4 475338????? tevhide DEMĠR Harran Biyoloji Asıl 73.43
5 499334????? Gülnaz BULUT Harran Biyoloji Asıl 73.17
6 228200????? Burcu KONCUK Harran Biyoloji Asıl 73.17
7 565815????? Tuba OLSUN Harran Biyoloji Asıl 73.01
8 105300????? Müzeyyen ĠRĠADAM Harran Biyoloji Asıl 72.82
9 157346????? Gülsüm SAPU Harran Biyoloji Asıl 72.55
10 665500????? Yasemin KILIÇ Harran Biyoloji Asıl 72.42
1 600405????? Hasret ALTAN Harran Biyoloji Yedek 72.38
2 473988????? Harun ÖZTAPAN Harran Biyoloji Yedek 72.21
3 271555????? Cemile GÜNBEGĠ Harran Biyoloji Yedek 72.10
4 242688????? Dilara ALLI Harran Biyoloji Yedek 71.61
5 464958????? Hatice Kübra ESKĠCĠ Harran Biyoloji Yedek 71.51

Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 510310????? Esin AKÇA Çukurova Biyoloji Asıl 84.20
2 159388????? GülĢah ÇELĠK Sütçü Ġmam Biyoloji Asıl 82.60
3 346630????? Sultan KAYA Gaziantep Biyoloji Asıl 81.20
4 160992????? Elif TAġKAYA Mustafa Kemal Biyoloji Asıl 79.80
5 196429????? sevgi ġAHĠN Çukurova Biyoloji Asıl 79.50
6 113113????? Sedef SOYSERT Mustafa Kemal Biyoloji Asıl 78.50
7 191658????? Gamze KAYA Mustafa Kemal Biyoloji Asıl 78.30
8 105022????? Betül HASGÜL Mustafa Kemal Biyoloji Asıl 77.40
9 145550????? Gonca TOPRAK Sütçü Ġmam Biyoloji Asıl 77.30
10 365295????? teslime KUTLU Selçuk Biyoloji Asıl 77.20
Filiz
1 173562????? KARABATAN Niğde Biyoloji Yedek 77.00
2 232106????? Yasemin BAKIR Sütçü Ġmam Biyoloji Yedek 76.50
3 219070????? Derya DÜġGÜN Çukurova Biyoloji Yedek 76.30
4 330563????? Nimet CAN Gazi Biyoloji Yedek 76.00
5 151460????? Ensar ÇĠNĠ Sütçü Ġmam Biyoloji Yedek 76.00


Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu
1 640601????? Muhammet YAVUZYĠĞĠT Harran matematik Asıl 77.55
2 458749????? Zeynep SAVAġ Harran Matematik Asıl 76.93
3 409451????? Dilan EREN Harran Matematik Asıl 75.92
4 614113????? Ömer DEMĠR Harran Matematik Asıl 75.27
Sevnur
5 142367????? BÜYÜKDUMANLI Harran Matematik Asıl 74.59
6 184103????? Osman BEYTEKĠN Harran Matematik Asıl 74.43
7 493905????? ġerefnaz ÇĠFTÇĠ Harran Matematik Asıl 73.88
8 337215????? Adviye NACAR Harran Matematik Asıl 73.66
9 183388????? Neslihan GÜMÜġ Harran Matematik Asıl 73.45
10 378648????? Elif NeĢe AKGÜN Harran Matematik Asıl 73.34
11 160649????? SavaĢ CANPOLAT Harran Matematik Asıl 73.13
12 576554????? Ecem GÖKTEPE Harran Matematik Asıl 72.99
13 113890????? Necla Tuğba ALEV Harran Matematik Asıl 72.12
14 304035????? Ġsmail NAYĠR Harran Matematik Asıl 71.88
15 260958????? Duygu KAHRAMAN Harran Matematik Asıl 71.32
16 719770????? Ramazan YEGĠN Harran Matematik Asıl 71.26
17 248086????? Sultan KARTAL Harran Matematik Asıl 71.16
1 214069????? Gönül AZGIN Harran Matematik Yedek 71.13
2 361522????? Ahmet DEMĠRPENÇE Harran Matematik Yedek 70.85
3 423980????? Murat EREN Harran Matematik Yedek 70.71
4 675641????? Ebru ÇAVUġ Harran Matematik Yedek 70.71
5 176560????? Ali ÇATAL Harran Matematik Yedek 70.40
6 173870????? Ali BEKCĠ Harran Matematik Yedek 70.35
7 576852????? Ġmran KUDAY Harran Matematik Yedek 70.02
8 386451????? Kısmet ALTINTAS Harran Matematik Yedek 70.00
9 563805????? Mükail MAÇÇA Harran Matematik Yedek 69.61
Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 676721????? Ġsmail KUTLU Trakya Matematik Asıl 90.00
2 141986????? Süleyman CENGĠZ Cumhuriyet Matematik Asıl 85.40
3 304724????? Halime MAÇĠN Yüzüncü Yıl Matematik Asıl 84.92
4 522196????? Gülizar ÇULCU Sütçü Ġmam Matematik Asıl 83.70
5 263957????? Hüseyin ÖZTÜRK Cumhuriyet Matematik Asıl 81.00
6 106154????? Tuba GÜNEġ Sütçü Ġmam Matematik Asıl 80.80
7 246706????? Hülya KANDEMĠR Mustafa Kemal Matematik Asıl 80.30
8 158661????? Nergiz KIZIL Mustafa Kemal Matematik Asıl 80.10
9 254029????? Rıdvan BAĞÇECĠ Sütçü Ġmam Matematik Asıl 79.80
10 186865????? Selahattin YILMAZ Selçuk Matematik Asıl 79.80
11 672312????? Mustafa ARIK Erciyes Matematik Asıl 79.60
12 492197????? Ġsmail GÜMER Erzincan Matematik Asıl 79.46
13 330735????? Mehmet AKDEMĠR Çukurova Matematik Asıl 79.40
14 289585????? Murat KORKMAZ Erciyes Matematik Asıl 79.40
15 525856????? ġahin AĞIRTAġ Çukurova Matematik Asıl 79.20
16 152691????? Ali Can DOĞU Bozok Matematik Asıl 79.20
17 238549????? Ömer DURAN Mustafa Kemal Matematik Asıl 79.10
1 485088????? Tuba GÖKTEPE Erciyes Matematik Yedek 78.80
2 219026????? Ali Ġhsan KUBAT Gaziantep Matematik Yedek 78.70
3 446863????? Abdulkerim ĠLDEM Sütçü Ġmam Matematik Yedek 78.60
4 198109????? tolga KIRMIZI Gaziantep Matematik Yedek 78.40
5 656112????? Mehmet ALTINDAĞ Selçuk Matematik Yedek 78.40
6 183641????? Mehmet EROLDAN Ġnönü Matematik Yedek 78.36
7 101482????? Emel ÇAPUK Sütçü Ġmam Matematik Yedek 78.30
Selim
8 150175????? DEMĠRKUTLU GaziosmanpaĢa Matematik Yedek 78.10
9 392209????? ġahin KAYA Kafkas Matematik Yedek 78.06


Sıra No Mezun Olduğu Transkript
T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 393227????? Hasan ÇAYIR Harran coğrafya Asıl 77.15
2 272776????? Hıdır ÇAKIR Harran Coğrafya Asıl 77.08
3 156916????? Ġsa KIRDAR Harran Coğrafya Asıl 77.06
4 287146????? Nimet YÖNDEN Harran Coğrafya Asıl 77.03
5 279414????? Ġbrahim Halil MIZRAKÇI Harran Coğrafya Asıl 76.57
6 330731????? Abdulrezak ĠMAMOĞLU Harran Coğrafya Asıl 76.42
7 390261????? Mazhar SOYSAL Harran Coğrafya Asıl 76.19
8 320237????? Mehmet Sait POLAT Harran Coğrafya Asıl 75.85
1 401771????? Rıdvan SÜNÜK Harran Coğrafya Yedek 75.82
2 259342????? Hulusi DĠLEK Harran Coğrafya Yedek 75.70
3 353872????? Sinan KARATOP Harran Coğrafya Yedek 75.69
4 133197????? Fatma BAYIR Harran Coğrafya Yedek 75.65


Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu

1 300914????? Ayser AYDIN Yüzüncü Yıl Coğrafya Asıl 87.85
2 636491????? BarıĢ SAKCĠ Ġstanbul Coğrafya Asıl 87.76
3 118963????? Necla DURHASAN A.Kocatepe Coğrafya Asıl 85.80
Mehmet
4 147772????? CEZAĠRLĠOĞLU Balıkesir Coğrafya Asıl 85.60
5 159253????? Abdulvahap YETKĠN A.Kocatepe Coğrafya Asıl 84.80
6 240835????? Yakup GÖÇMEN Balıkesir Coğrafya Asıl 84.40
7 156777????? Cüneyt YAPRAK Balıkesir Coğrafya Asıl 84.40
8 403640????? Mehmet TAHTASIZ A.Kocatepe Coğrafya Asıl 83.40
1 212921????? Ufuk ERAY A.Kocatepe Coğrafya Yedek 82.60
2 460390????? Fatma BALCI Balıkesir Coğrafya Yedek 82.40
3 241930????? eylem KELEġ A.Kocatepe Coğrafya Yedek 82.00
4 225652????? Hacı Hasan SARI Sütçü Ġmam Coğrafya Yedek 81.90

Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu
1 223060????? Türkan AYAZ Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 78.35
2 580094????? Gülcihan DĠKĠġLĠ Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 77.69
3 451814????? Altan SERĠM Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 77.39
4 353272????? Lütfü ġĠNGĠZ Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 77.25
5 433159????? Gönül ĠNCE Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 77.17
6 284901????? Kadriye YĠĞĠT Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 77.07
7 646873????? Ercan GÖK Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 77.02
8 266445????? Feride TAġkesen Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 76.90
9 670361????? Yasemin AKDAĞ Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 76.86
10 215847????? Nuriye DĠNÇER Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 76.75
11 174798????? Nafel SARI Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 76.45
12 304885????? meral MECĠDĠYE Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 76.10
13 625063????? Mehmet VAKAR Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 75.79
14 540526????? Hacı Yusuf DĠġLĠK Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 75.75
15 234356????? Hasan DEMĠRTAġ Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 75.55
16 282585????? Yunus ASLAN Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 75.51
17 234404????? Kemal ERASLAN Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 75.47
18 220690????? ġahin KÖK Harran Türk Dili ve Edb. Asıl 74.98
1 270557????? YaĢar TERKOĞLU Harran Türk Dili ve Edb. Yedek 74.90
2 545920????? Habibe YILDIZ Harran Türk Dili ve Edb. Yedek 74.78
3 165739????? Deniz TÜRKMEN Harran Türk Dili ve Edb. Yedek 74.67
4 276378????? Ahmet GÜRÇEK Harran Türk Dili ve Edb. Yedek 74.57
5 206391????? Altan BAġKEN Harran Türk Dili ve Edb. Yedek 74.36
6 171291????? Hasan DĠNÇ Harran Türk Dili ve Edb. Yedek 74.03
7 110731????? Eda ALĠġAN Harran Türk Dili ve Edb. Yedek 73.16
8 261705????? Müslüm ÖCAY Harran Türk Dili ve Edb. Yedek 72.46
9 151259????? Ġsa AKCAN Harran Türk Dili ve Edb. Yedek 72.34

Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu
1 311481????? Sibel ġAHĠN Yakın Doğu Türk Dili ve Edb. Asıl 95.00
2 317656????? mücahit CAMĠYE A.Kocatepe Türk Dili ve Edb. Asıl 91.20
3 568963????? Selvi DOĞAN Kilis 7 Aralık Türk Dili ve Edb. Asıl 87.20
4 124303????? Fehime AYTAR Kilis 7 Aralık Türk Dili ve Edb. Asıl 86.20
5 502157????? Sinan KUTLU Kilis 7 Aralık Türk Dili ve Edb. Asıl 86.00
6 491770????? Hatice YEġĠLYURT Adıyaman Türk Dili ve Edb. Asıl 85.91
7 746650????? Ubeyt ÖZALP Balıkesir Türk Dili ve Edb. Asıl 85.60
8 111180????? Adile GülĢah YOLUK Lefke Avrupa Türk Dili ve Edb. Asıl 85.34
9 452442????? Bestami Bilal ÇEVĠKKOL Yakın Doğu Türk Dili ve Edb. Asıl 85.00
10 479446????? Murat ÇĠÇEK Kilis 7 Aralık Türk Dili ve Edb. Asıl 84.60
11 412662????? Ġbrahim ÖZTÜRK GaziosmanpaĢa Türk Dili ve Edb. Asıl 84.50
12 430427????? Hatice TAġyurdu Yakın Doğu Türk Dili ve Edb. Asıl 84.00
13 172031????? Hatice ERDEM Kilis 7 Aralık Türk Dili ve Edb. Asıl 83.80
14 412631????? Ġbrahim TALAY Kilis 7 Aralık Türk Dili ve Edb. Asıl 83.12
15 382399????? Fatma AKAR Bozok Türk Dili ve Edb. Asıl 83.30
16 340037????? Arzu YILDIZ NevĢehir Türk Dili ve Edb. Asıl 82.80
17 416293????? Sibel ESER Bozok Türk Dili ve Edb. Asıl 82.80
18 167022????? Mehmet KARACA Sütçü Ġmam Türk Dili ve Edb. Asıl 82.30
1 508367????? Murat GELENER NevĢehir Türk Dili ve Edb. Yedek 82.20
2 321016????? GülĢah ERZĠNLĠ Bozok Türk Dili ve Edb. Yedek 82.10
3 130664????? Abdurrahman DEMĠR Bozok Türk Dili ve Edb. Yedek 82.00
4 437803????? Deniz YILMAZ Yakın Doğu Türk Dili ve Edb. Yedek 82.00
5 229164????? Rıdvan ÜNVER Erciyes Türk Dili ve Edb. Yedek 82.00
6 707320????? Mehmet ÜN Bozok Türk Dili ve Edb. Yedek 81.90
7 324260????? Ayda ġAHĠN Çukurova Türk Dili ve Edb. Yedek 81.80
8 154123????? ESRA ÖZLEN Erzincan Türk Dili ve Edb. Yedek 81.60
9 548685????? Semra KILIÇ Bozok Türk Dili ve Edb. Yedek 81.60
10 554801????? Uğur AYNACIOĞLU Bozok Türk Dili ve Edb. Yedek 81.60


Mezun
Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu
1 377961????? Meryem BAYAT Harran Ġlahiyat Asıl 87.23
2 551835????? Ġbrahimhalil DEMĠR Harran Ġlahiyat Asıl 85.55
3 337243????? Osman KARATEKE Harran Ġlahiyat Asıl 79.23
4 496607????? Esma SUBAġI Harran Ġlahiyat Asıl 78.96
5 140639????? Mehmet YILDIRIMER Harran Ġlahiyat Asıl 78.25
6 188412????? Tülay ÇAVUġ Harran Ġlahiyat Asıl 76.81
7 417557????? Zehra BOZKURT Harran Ġlahiyat Asıl 76.69
8 327023????? Halime ÇAKIR Harran Ġlahiyat Asıl 76.35
9 451991????? Burak AYDIN Harran Ġlahiyat Asıl 76.15
10 233457????? Hasan GÜZEL Harran Ġlahiyat Asıl 75.48
11 392112????? Eyüp AYHAN Harran Ġlahiyat Asıl 75.02
12 189401????? Hacer SARIGÜL Harran Ġlahiyat Asıl 74.91
13 680951????? Abbas DENĠZ Harran Ġlahiyat Asıl 74.83
14 515741????? Özgür Ali TEHNEL Harran Ġlahiyat Asıl 74.33
15 142393????? Betül Nur GÜLEÇ Harran Ġlahiyat Asıl 74.28
16 170090????? AyĢe DEMĠRTAġ Harran Ġlahiyat Asıl 74.10
17 337642????? Huriye KAÇAR Harran Ġlahiyat Asıl 73.58
1 469097????? HaĢim ÇERĠZ Harran Ġlahiyat Yedek 73.57
2 202574????? Emine Merve ERTÜRK Harran Ġlahiyat Yedek 73.54
3 327414????? HaĢim KAPLAN Harran Ġlahiyat Yedek 73.01
4 382729????? Hatice YONKA Harran Ġlahiyat Yedek 72.54
5 322245????? Hayriye SEZGĠN Harran Ġlahiyat Yedek 72.42
6 222791????? Sümeyye ĠZCĠ Harran Ġlahiyat Yedek 71.23
7 500650????? Ġbrahim ĠNCE Harran Ġlahiyat Yedek 70.49
8 165022????? Nusret KURTULMUġ Harran Ġlahiyat Yedek 70.33
9 239516????? Perihan AKDEMĠR ÇETĠN Harran Ġlahiyat Yedek 66.78


Mezun Olduğu Transkript
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üniversite Bölümü Asıl/Yedek Notu
1 361012????? Yıldız KÖZCÜ Erciyes Ġlahiyat Asıl 90.43
2 157510????? Seda YURTOĞLU Uludağ Ġlahiyat Asıl 87.40
3 121560????? Abdurrahman URAZ Ġnönü Ġlahiyat Asıl 87.00
4 444617????? Sait DEMĠR Ġstanbul Ġlahiyat Asıl 85.70
5 153419????? Ġshak YAVUZ Ġnönü Ġlahiyat Asıl 84.60
6 541066????? Mahmut SAMAR Ġnönü Ġlahiyat Asıl 84.30
7 108884????? Mehmet KORKMAZ Ġnönü Ġlahiyat Asıl 83.80
8 382213????? Sebiha SARI Erciyes Ġlahiyat Asıl 83.50
9 577814????? Fatma BEYYAVAġ Ankara Ġlahiyat Asıl 82.93
10 275265????? Semra ÇELEBĠ Sütçü Ġmam Ġlahiyat Asıl 81.70
11 235156????? Mehmet Hanefi ÇĠÇEK Ankara Ġlahiyat Asıl 81.31
12 105082????? Abdullah GEYLANĠ Sütçü Ġmam Ġlahiyat Asıl 80.80
13 678611????? Ġbrahim Halil Aslan Atatürk Ġlahiyat Asıl 80.78
14 162688????? Kübra GÜCÜYENER Ankara Ġlahiyat Asıl 80.75
15 146719????? Zeynep KARADENĠZ Ġnönü Ġlahiyat Asıl 80.70
16 219536????? Hasari ALTUNOVA Ankara Ġlahiyat Asıl 80.45
17 131173????? Songül KILINÇ Çukurova Ġlahiyat Asıl 80.30
1 676360????? Mehmet ALKAN Sütçü Ġmam Ġlahiyat Yedek 79.90
2 179548????? Mukaddes ALTUN Ġnönü Ġlahiyat Yedek 79.80
3 526034????? Nurcan KOYUN Çukurova Ġlahiyat Yedek 79.80
4 155922????? Seher ÖNDEġ Sütçü Ġmam Ġlahiyat Yedek 79.80
5 744850????? Hatice ÖLMEZ Ġnönü Ġlahiyat Yedek 79.70
6 450229????? Aziz ÇĠÇEK Ġnönü Ġlahiyat Yedek 79.66
7 157423????? Sevim Arslan Ankara Ġlahiyat Yedek 79.10
8 208691????? Meryem YÜCE Çukurova Ġlahiyat Yedek 79.00
9 202811????? Ġzzet EMĠROĞLU Çukurova Ġlahiyat Yedek 78.90

Ek bilgi 2012 2013 Formasyon Sonuçları
Son güncelleme
Kaynak http://ilan.harran.edu.tr/2012/2012-13_hru_formasyon_sonuc.pdf
Kategori Harran Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 9651, bugün 3