2013 2014 Yılı Akademik Takvim

Pzt 03 Haz 2013 11:01:05 EEST

Harran Üniversitesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2013 - 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI
(Tıp ve veteriner Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu Hariç)


GÜZ DÖNEMİ

2-6 eylül 2013 ÖSYM tarafından önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin
kayıtları
16-18 Eylül 2013 Ders kayıtları ve öğrenci katkı paylarının I. taksidinin ödenmesi
16-18 Eylül 2013 Çift Anadal/Yandal başvuruları (Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.)
19-20 Eylül 2013 danışman ders kayıt onayları
19-23 Eylül 2013 Kayıt süresi içerisinde mazeretleri nedeniyle yarıyıl kaydını yenilemeyen
öğrencilerin başvuruları
23 Eylül 2013 Derslerin Başlaması
23 Eylül- 04 Ekim 2013 Ders ekleme - bırakma
23 Eylül- 04 Ekim 2013 Çift Anadal/Yandal kayıtları (Kayıtlar ilgili birimlere yapılacaktır.)
23 Eylül- 04 Ekim 2013 Üniversitemize ilk kez kayıt yapan öğrencilerden ders muafiyet talebinde
bulunmak isteyenlerin başvuruları
23 Eylül- 04 Ekim 2013 Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin başvuruları
03 Ocak 2014 Derslerin sona ermesi
6-17 Ocak 2014 Yarıyıl sonu sınavları
20-31 Ocak 2014 bütünleme sınavları
10 Şubat-07 Mart 2014 Tek Ders sınavları (başvuru ve sınav tarihleri ilgili birimler tarafından
belirlenecektir)

BAHAR DÖNEMİ

10-12 Şubat 2014 Ders kayıtları ve öğrenci katkı paylarının II. taksidinin ödenmesi
13-14 Şubat 2014 Danışman ders kayıt onayları
13-17 Şubat 2014 Kayıt süresi içerisinde mazeretleri nedeniyle yarıyıl kaydını yenilemeyen
öğrencilerin başvuruları
17 Şubat 2014 Derslerin Başlaması
17-28 Şubat 2014 Ders Ekleme - Bırakma
17-28 Şubat 2014 Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin başvuruları
30 mayıs 2014 Derslerin sona ermesi
02 - 13 haziran 2014 Yarıyıl sonu sınavları
16 - 27 Haziran 2014 Bütünleme sınavları
03 temmuz - 18 Tek Ders sınavları (Başvuru ve sınav tarihleri ilgili birimler tarafından
Temmuz 2014 belirlenecektir)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU'NUN
22.05.2013 TARİH VE 2013/10 SAYILI oturumu
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2013 - 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

1. SINIF
02-06 Eylül 2013 Öğrenci Kayıtları
16-18 Eylül 2013 Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksidinin Ödenmesi
(normal eğitim Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
23 Eylül 2013 1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
17 Ocak 2014 1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
18 Ocak-02 Şubat 2014 Yarıyıl tatili
03 Şubat 2014 2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
10-12 Şubat 2014 Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksidinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
30 Mayıs 2014 2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
16-20 Haziran 2014 final Sınavları
07-11 Temmuz 2014 Bütünleme Sınavları
2. ve 3. SINIFLAR
16-18 Eylül 2013 Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksidinin Ödenmesi
(Normal Eğitim Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
16 Eylül 2013 1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
17 Ocak 2014 1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
18 Ocak-02 Şubat 2014 Yarıyıl Tatili
03 Şubat 2014 2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
10-12 Şubat 2014 Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksidinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
30 Mayıs 2014 2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
16-20 Haziran 2014 Final Sınavları
07-11 Temmuz 2014 Bütünleme Sınavları
4. SINIF
16-18 Eylül 2013 Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksidinin Ödenmesi
(Normal Eğitim Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
16 Eylül 2013 1. Yarıyıl Stajların Başlaması
17 Ocak 2014 1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
18-26 Ocak 2014 Yarıyıl Tatili
20-24 Ocak 2014 1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
27 Ocak 2014 2. Yarıyıl Stajların Başlaması
10-12 Şubat 2014 Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksidinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
30 Mayıs 2014 2. Yarıyıl Stajların Sonu
18-25 Haziran 2014 2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
5. SINIF
09 Eylül 2013 1. Yarıyıl Stajların Başlaması
16-18 Eylül 2013 Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksidinin Ödenmesi
(Normal Eğitim Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
17 Ocak 2014 1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
18-26 Ocak 2014 Yarıyıl Tatili
20-24 Ocak 2014 1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
27 Ocak 2014 2. Yarıyıl Stajların Başlaması
10-12 Şubat 2014 Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksidinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
13 Haziran 2014 2. Yarıyıl Stajların bitişi
23-27 Haziran 2014 2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
6. SINIFLAR
01-05 Temmuz 2013 Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksidinin Ödenmesi
(Normal Eğitim Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
01 Temmuz 2013 klinik Rotasyonların Başlaması
10-12 Şubat 2014 Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksidinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
30 Haziran 2014 Klinik Rotasyonların Tamamlanması
Not. Fakültemizde 2. yarıyıllarda ders kayıtları yapılmamaktadır.
2
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU'NUN
22.05.2013 TARİH VE 2013/10 SAYILI OTURUMU
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013 - 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ


GÜZ DÖNEMİ

05-06 Eylül 2013 5.sınıf (İntörn) öğrencileri ders kayıtları
09-10 Eylül 2013 5.sınıf (İntörn)öğrencileri için ders kayıt onayları
09 Eylül 2013 5.sınıf (İntörn)öğrencileri için derslerin başlaması
16-18 Eylül 2013 1.,2.,3., ve 4. sınıflar için ders kayıtları
19-20 Eylül 2013 1.,2.,3., ve 4. sınıflar için danışman ders kayıt onayları
19-23 Eylül 2013 1.,2.,3. Ve 4. sınıflar için kayıt süresi içerisinde mazeretleri
nedeniyle yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin başvuruları
23 Eylül 2013 1.,2.,3. ve 4. sınıflar için derslerin başlaması
23 Eylül- 04 Ekim 2013 1.,2.,3., ve 4. sınıflar için Ders Ekleme - Bırakma
23 Eylül- 04 Ekim 2013 Üniversitemize ilk kez kayıt yapan öğrencilerden ders muafiyet
talebinde bulunmak isteyenlerin başvuruları
23 Eylül- 04 Ekim 2013 Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin
başvuruları
03 Ocak 2014 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için derslerin sona ermesi
06-17 Ocak 2014 1.,2.,3. ve 4. sınıflar için Yarıyıl sonu sınavları
17 Ocak 2014 İntörn Eğitimi derslerinin sona ermesi
20-21 Ocak 2014 İntörn Eğitimi Yarıyıl Sonu Sınavı
27-28 Ocak 2014 İntörn Eğitimi Bütünleme Sınavı
20- 31 Ocak 2014 1.,2.,3. ve 4. sınıflar için Bütünleme sınavları
10 Şubat-07 Mart 2014 Tek Ders sınavları (Başvuru ve sınav tarihleri ilgili birimler
tarafından belirlenecektir)

BAHAR DÖNEMİ

30-31 Ocak 2014 5. sınıf (İntörn) öğrencileri için ders kayıtları
03-04 Şubat 2014 5.sınıf (İntörn) öğrencileri için ders kayıt onayları
03 Şubat 2014 5. sınıf (İntörn) öğrencileri için derslerin başlaması
10-12 Şubat 2014 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için ders kayıtları
13-14 Şubat 2014 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için danışman ders kayıt onayları
13-17 Şubat 2014 Kayıt süresi içerisinde mazeretleri nedeniyle yarıyıl kaydını
yenilemeyen öğrencilerin başvuruları
17 Şubat 2014 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için derslerin başlaması
17-28 Şubat 2014 1.,2.,3. ve 4. sınıflar için Ders Ekleme - Bırakma
17-28 Şubat 2014 Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin
başvuruları
30 Mayıs 2014 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için derslerin sona ermesi
02 - 13 Haziran 2014 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için Yarıyıl sonu sınavları
13 Haziran 2014 İntörn Eğitimi Derslerini sona ermesi
16-17 Haziran 2014 İntörn Eğitimi Yarıyıl sonu sınavı
23-24 Haziran 2014 İntörn Eğitimi Bütünleme sınavı
16 - 27 Haziran 2014 Bütünleme sınavları
30 Haziran - 18 Temmuz 2014 Tek Ders sınavları (Başvuru ve sınav tarihleri ilgili birimler
tarafından belirlenecektir)
3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU'NUN
22.05.2013 TARİH VE 2013/10 SAYILI OTURUMU
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2013 - 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ

18 Eylül 2013 bölüme kayıt
19-20 Eylül 2013 dilekçe kabul
23 Eylül 2013 Sınav organizasyonu
24 Eylül 2013 düzey belirleme sınavı
25 Eylül 2013 yeterlilik sınavı
26 Eylül 2013 Kurlara göre sınıf ve materyal ilanı
30 Eylül 2013 Ders başlangıcı
8 kasım 2013 1.ara sınav
10 Ocak 2014 2.ara sınav
10 Ocak 2014 Derslerin sona ermesi

BAHAR DÖNEMİ

17 Şubat 2014 Ders başlangıcı
4 nisan 2014 3. ara sınav
30 Mayıs 2014 4.ara sınav
30 Mayıs 2014 Derslerin sona ermesi
2 Haziran 2014 Yeterlilik sınavına girecek öğrencilerin açıklanması


9 Haziran 2014 Yeterlilik sınavı (yazılı)
10 Haziran 2014 Yeterlilik sınavı (sözlü)
13 Haziran 2014 Yeterlilik sınavı sonuçlarının açıklanması
4
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU'NUN
22.05.2013 TARİH VE 2013/10 SAYILI OTURUMU
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
YÜKSEK LİSANS VE doktora PROGRAMLARI
GÜZ YARI YILI
Ders Kayıtları ve öğrenci katkı paylarının I. taksidinin ödenmesi 16-18 Eylül 2013
Danışman Ders Kayıt Onayları 19-20 Eylül 2013
Kayıt süresi içinde mazeretleri nedeniyle yarıyıl kaydını yenilemeyen
19-23 Eylül 2013
öğrencilerin başvuruları
Derslerin başlaması 23 Eylül 2013
Ders bırakma- Ekleme 23 Eylül- 04 Ekim 2013
Ders muafiyet talebinde bulunmak isteyenlerin başvuruları 23 Eylül- 04 Ekim 2013
Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin başvuruları 23 Eylül- 04 Ekim 2013
seminer konusu ve sunum tarihinin enstitüye son bildirim tarihi 31 Ekim 2013
Doktora yeterlik sınavı için başvuru dönemi Ekim 2013
Ara Sınavlar 11-22 Kasım 2013
Derslerin sona ermesi 03 Ocak 2014
Yarıyıl Sonu(Final) sınavları 06-17 Ocak 2014
Tez önerilerinin Enstitüye son bildirim tarihi 27 Ocak 2014
BAHAR YARI YILI
Ders Kayıtları ve öğrenci katkı paylarının II. taksidinin ödenmesi 10-12 Şubat 2014
Danışman Ders Kayıt Onayları 13-14 Şubat 2014
Kayıt süresi içinde mazeretleri nedeniyle yarıyıl kaydını yenilemeyen
13-17 Şubat 2014
öğrencilerin başvuruları
Derslerin başlaması 17 Şubat 2014
Ders ekleme - Bırakma 17-28 Şubat 2014
Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin başvuruları 17-28 Şubat 2014
Seminer konusu ve sunum tarihinin Enstitüye son bildirim tarihi 21 Mart 2014
Doktora yeterlik sınavı için başvuru dönemi Nisan 2014
Ara Sınavlar 07-25 Nisan 2014
Derslerin sona ermesi 30 Mayıs 2014
Yarıyıl Sonu(Final) sınavları 02-13 Haziran 2014
Tez önerilerinin Enstitüye son bildirim tarihi 29 ağustos 2014
5

Ek bilgi 2013 2014 Yılı Akademik Takvim
Son güncelleme
Kaynak http://ilan.harran.edu.tr/2013/ogrenci/hru_2013-14_akademik_takvim.pdf
Kategori Harran Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 1739, bugün 3