Tarihinde YÖK Başkanlığının Resmi İnternet Sitesinde Yayınlanan ve 15.12.2010 tarihinde Hitit Üniversitesi ilgili Birimlerinde Yapılan Öndeğerlendirme Sonucu

Sal 21 Ara 2010 18:14:06 EET

Hitit Üniversitesi

26/11/2010 tarihinde yüksek Öğretim kurulu resmi internet sitesinde yayınlanan ve
15/12/2010 tarihinde Hitit Üniversitesi ilgili birimlerinde yapılan ön değerlendirme
sonucunda giriĢ sınavına alınacak adaylarağıda belirtilmiĢtir.

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ

ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI GĠRĠġ SINAVI
ÖN
SIRA
AD SOYAD DEĞERLENDĠRME TARĠH SAAT YER
NO
PUANI

1 Nurullah yazar 86,082 20.12.2010 10.00
Ġlahiyat
Hitit Üniversitesi
Fakültesi 2 Mahmut DĠLBAZ 74,276 20.12.2010 10.00
Ġlahiyat Fakültesi
Ġslam recep
tarihi ve 3 73,811 20.12.2010 10.00
ERKOCAASLAN ÇORUM
Sanatları
M.Ġhsan
4 66,028 20.12.2010 10.00
HACIĠSMAĠLOĞLU


FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ

ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI GĠRĠġ SINAVI

ÖN
SIRA
AD SOYAD DEĞERLENDĠRME TARĠH SAAT YER
Fen edebiyat NO
PUANI
Fakültesi
Hitit
1 Gülnihal DAVULGA 75,803 20.12.2010 10.00
kimya Üniversitesi
Fen Edebiyat
2 aliye KAġARCI 71,477 20.12.2010 10.00
6.derece Fakültesi
Kimya Bölümü
3 Ġsmihan GÜNEġ 68,933 20.12.2010 10.00
ÇORUM
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI GĠRĠġ SINAVI

1 medet ZOR 84,536 20.12.2010 10.00

2 Mahinur ÇAM 78,703 20.12.2010 10.00

Mustafa Ersin Hitit
Fen Edebiyat 3 77,839 20.12.2010 10.00
PEKDEMĠR Üniversitesi
Fakültesi
4 münteha Nur SONUÇ 77,726 20.12.2010 10.00 Fen Edebiyat
Kimya Fakültesi
5 Tuğçe GÖVER 75,386 20.12.2010 10.00 Kimya Bölümü
7.Derece
6 Leyla GÜNDOĞDU 75,193 20.12.2010 10.00 ÇORUM

7 Mehmet KURTÇA 75,030 20.12.2010 10.00

8 ÖMER YURDAKUL 73,950 20.12.2010 10.00
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI GĠRĠġ SINAVI

1 cumhur AVġAR 78,0786 20.12.2010 10.00

2 Muazzez DERYA 78,0038 20.12.2010 10.00

3 pelin KARAMAN 77,2472 20.12.2010 10.00 Hitit
Fen Edebiyat
Üniversitesi
Fakültesi
Mehmet Tolgahan
4 75,9952 20.12.2010 10.00 Fen Edebiyat
hakan
biyoloji
Fakültesi
5 Aslı ÇAPLI 75,2056 20.12.2010 10.00
Toplantı salonu
6.Derece
6 Veli ĠLHAN 75,1204 20.12.2010 10.00 ÇORUM

7 Yunus ENSARĠ 74,642 20.12.2010 10.00

8 Elçin GÖRGÜLÜ 74,5866 20.12.2010 10.00

ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI GĠRĠġ SINAVI

1 Burçin ÖZÇELĠK 82,6848 20.12.2010 10.00

2 Gökçe ALIÇ 80,4042 20.12.2010 10.00

3 Seval BAHADIR 79,6498 20.12.2010 10.00

4 Özgür YILMAZ 79,5476 20.12.2010 10.00
Fen Edebiyat
Hitit
Fakültesi 5 Yasin AYDIN 79,5182 20.12.2010 10.00
Üniversitesi
Biyoloji 6 AyĢenur EMĠNOĞLU 79,515 20.12.2010 10.00 Fen Edebiyat
Fakültesi
7 Zeynep ATALAY 78,744 20.12.2010 10.00
7.Derece
Toplantı Salonu
8 AyĢe ÖZMEN 78,6824 20.12.2010 10.00
ÇORUM
9 Emre ÇĠLDEN 78,6432 20.12.2010 10.00

10 Tuğba SOLMAZ 77,6852 20.12.2010 10.00

11 Bekir KABASAKAL 77,5824 20.12.2010 10.00

12 Filiz BOĞAR 76,6928 20.12.2010 10.00
meslek YÜKSEKOKULU

ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI GĠRĠġ SINAVI
ÖN
SIRA
AD SOYAD DEĞERLENDĠRME TARĠH SAAT YER
NO
PUANI

1 Leyla KAYA 77,79 20.12.2010 10.00
Gazi Üniversitesi
eğitim Fakültesi
Meslek
2 Gülay KARAKUġ 76,73 20.12.2010 10.00
Yüksekokulu
giyim Endüstrisi
ve Moda Tasarımı
teknik
3 Aysun MOLLA 76,28 20.12.2010 10.00 Bölümü BaĢkanlığı
programlar
BeĢevler/ANKARA
4 Mine YAYLA 75,26 20.12.2010 10.00ĠSKĠLĠP MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI GĠRĠġ SINAVI
ÖN
SIRA
AD SOYAD DEĞERLENDĠRME TARĠH SAAT YER
NO
PUANI

1 Serpil AKPINAR 74,518 20.12.2010 14.00

Hitit Üniversitesi
Ġskilip Meslek
2 Bülent KESKĠN 74,290 20.12.2010 14.00
Yüksekokulu
Ġskilip Meslek
Yüksekokulu
Geleneksel El
3 Begül ÖZKOCA 69,961 20.12.2010 14.00
Sanatları
ÇORUM

4 Mustafa AKGÜL 68,680 20.12.2010 14.00

Ek bilgi Tarihinde YÖK Başkanlığının Resmi İnternet Sitesinde Yayınlanan ve 15.12.2010 tarihinde Hitit Üniversitesi ilgili Birimlerinde Yapılan Öndeğerlendirme Sonucu
Son güncelleme
Kaynak http://www.hitit.edu.tr/belge/on_degerlendirme_ilan15122010.pdf
Kategori Hitit Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 548, bugün 2