Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin Başvurular Başladı

Pzt 16 Tem 2012 17:24:37 EEST

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans ve doktora Programlarına 2012- 2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvurular 16 temmuz - 31 ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 1. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurabilmek için ALES'ten (SÖZ, EA veya SAY puan türleri) en az 55 puan alınması zorunludur.
 2. Doktora programına başvurabilmek için; ALES'ten (SÖZ, EA veya SAY puan türleri) en az 55 puan, ÜDS, KPDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
 3. ALES belgesi olmayanlar Tezsiz Yüksek Lisans Programı derslerine "Özel Öğrenci" statüsünde kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, mütevelli Heyeti tarafından belirlenen paket program ücretini öderler. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, daha sonraki dönemlerde ALES'ten asgari puanı alıp, öğrenci olarak kaydolmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları yüksek lisans dersleri, kayıt oldukları programın kredi toplamının %50'sini geçmemek şartı ile saydırabilirler.

BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

başvuru tarihi

: 16 Temmuz - 31 Ağustos 2012

bilim sınavı (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora için)

: 05 eylül 2012 Saat: 10.00

sonuçların İlanı

: 07 Eylül 2012

Kesin Kayıtlar ve Ders Kayıtları

: 10 - 14 Eylül 2012

Derslerin Başlaması

: 24 Eylül 2012

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ

Eğitim Yönetimi ve Denetimi lisansüstü programlarının öğrenim ücretleri 2012 - 2013 Güz döneminde başlayacak olanlar için aşağıdaki şekilde uygulanacaktır;

 1. Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenim ücreti; 2012 - 2013 Eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılından başlamak üzere normal öğrenim süresince (2 yıl veya 4 yarıyıl) 8.800 TL (KDV dahil) olup, 18 eşit taksitle tahsil edilir,
 2. Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrenim ücreti; 2012 - 2013 Eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılından başlamak üzere (1 yıl veya 2 yarıyıl) süresince 8.000 TL (KDV dahil) olup, 10 eşit taksitle tahsil edilir,
 3. Doktora programı öğrenim ücreti; 2012 - 2013 Eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılından başlamak üzere normal öğrenim süresince (4 yıl veya 8 yarıyıl) 24.000 TL (KDV dahil) olup, 36 eşit taksitle tahsil edilir,
 4. Ödemeler, üniversitenin anlaşma yapmış olduğu banka sistemi üzerinden tahsil edilir,
 5. Lisansüstü programlarında kamu kurumları (Belediyeler, Sendikalar, Odalar vb.) aynı şirket veya kuruluş çalışanlarına en az 10 kişilik grup oluşturmaları halinde"Grup İndirimi" yapılabilecektir. Bu indirimler,İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile yapılacak protokolle düzenlenir ve ödeme şartları yukarıda yer alan maddelerdeki hükümlerle sınırlı tutulur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı'na başvuracak adayların son başvuru tarihi olan 31 Ağustos 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Online Başvuru Formu'nu doldurmaları ve başvuru için istenen belgeleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Online Başvuru Formu'nu doldurmaları yeterlidir, bu adaylardan başvuru için gerekli belgeler istenmeyecektir.

Başvuru adresi:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü,

Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: 0 212 692 96 21 - 22 Fax: 0 212 693 82 29

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 1. Online Başvuru formu'nu doldurmuş olmak.
 2. diploma fotokopisi (Doktora adayları için lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopisi)
 3. Not döküm belgesi fotokopisi (Doktora adayları için lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin fotokopisi)
 4. ALES sonuç belgesi fotokopisi (özel öğrenci statüsünde başvuranlar ile yabancı uyruklu adaylardan istenmez)
 5. Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi fotokopisi (Doktora adayları için; ÜDS, KPDS vb.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES'in %50'si, mezuniyet notunun %25'i ve bilim sınavının %25'i esas alınır. Kabul için Genel Başarı Notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adayların değerlendirmelerinde yalnızca ALES'ten almış oldukları puanlar esas alınır.
 2. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için istenen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne ulaşmış olması gerekmektedir.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

 1. Başvuruda istenen belgelerin asılları,
 2. 4 adet fotoğraf,
 3. Öğrenim ücretinin ilk taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 4. askerlik durum belgesi veya terhis belgesi fotokopisi, (erkek öğrenciler için bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge)
 5. nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. Tezsiz Yüksek Lisans Programına Özel Öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi,
 7. Yabancı uyruklu adaylar için öğrenim vizesi.

NOT: Kabul edilen adayların listesi web sitemizden (www.iszu.edu.tr) ilan edilecektir. İlan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.

Online Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız...

Ek bilgi Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin Başvurular Başladı
Son güncelleme
Kaynak http://www.iszu.edu.tr/news/NewsDetail.aspx?cid=469
Kategori İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 761, bugün 2