Eğitim Bilimleri Enstitüsü II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans İlanı

Cts 09 Şub 2013 03:16:56 EET

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz eğitim Bilimleri enstitüsü II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans
programına aşağıda belirtilen bilim Dallarında 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı bahar
yarıyılında öğrenci alınacaktır.

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı İlanı

1-Başvurular 12 Şubat -03 Mart 2013 tarihleri arasında
başvuru http://www.konya.edu.tr/enstituler/egitimbilimlerienstitusu internet adresinden yapılacaktır.
Koşulları
2-Başvurularda ALES isteyen bölümler için 2010 İlkbahar ALES ve sonrası geçerlidir.


1-Başvurular ilan edilen kontenjan sayısını geçmesi halinde Lisans mezuniyet not ortalamasına göre
sıralama yapılarak kontenjan dâhilinde öğrenci alınacaktır.
değerlendirme
Sonuçların 2-Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi ve kesin kayıtta yapılması gerekenler 05 Mart 2013
İlanı günü saat:16.30'da WEB sayfamız olan
http://www.konya.edu.tr/enstituler/egitimbilimlerienstitusu adresinde ilan edilecektir.


1-Başvuru koşullarını sağlamayanların başvuruları, kesin kayıt hakkı kazanılmış olsa bile işleme
konulmayacaktır.
2-Lisans mezunu olmayan adaylar başvuruda bulunamaz.
3-muafiyet ve benzeri durumlarda harç indirimi yapılmayacaktır.
4-Öğretim elemanları ve yabancı uyruklular müracaatta bulunamaz.
uyarılar
5-Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı 20 öğrencinin altında olması halinde Program
açılmayacaktır ve Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin harçları iade edilecektir.
6-Yalnızca bir programa başvuru yapılabilir. Birden fazla bölüme başvuran öğrencilerin başvuruları
iptal edilecektir.
7-Doğabilecek teknik sorunları göz önünde bulundurarak başvurunuzu son güne bırakmayınız.
1-Kesin Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 07-09 Mart 2013 tarihleri arasında
yapılacaktır.
2-Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek
adaylar, bir başka kişiye noterden vekâlet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.
3-toplam II. öğretim harç ücreti 4500,-TL. dir. Ödeme takvimi kesin kayıt hakkı kazanan adaylara
Kesin Kayıt duyurulacaktır.
Bilgileri
-Kayıt için gerekli belgeler kesin kayıt aşamasında teslim alınacaktır.
Kesin kayıtta istenecek belgeler:
1-Harç ücreti Dekontu
2-2 Adet fotoğraf
3- erkek Öğrenciler İçin askerlik durum Belgesi
4-İnternet Başvuru Belgesi
5-diploma Aslı ve Fotokopisi (Resmi kurumdan Onaylı)
6- Transkript Aslı ve Fotokopisi
7- ALES Belgesi İnternet Çıktısı
8- kimlik Aslı ve Fotokopisi
9-İmzalı Özgeçmiş
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı Kontenjanları

ALES
Anabilim
Bilim Dalı Puan Kontenjan Özel Şartlar
Dalı
Türü
sınıf Öğretmenliği Lisans Mezunu, yâda Sınıf
50
Sınıf Öğretmenliği EA öğretmeni olarak görev yapıyor olmak. ALES
1-İlköğretim Eşit ağırlıktan 45 ve üzeri almış olmak
Okul Öncesi Eğitimi - 100
Öğretmen Yetiştiren Bir Lisans Programından
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
- 100 mezun olmak yada pedagojik formasyon eğitimi
Planlaması ve Ekonomisi almış olmak.
rehberlik ve Psikolojik
- 50
danışmanlık
2-Eğitim
Bilimleri Eğitim Programları ve
- 50 .
Öğretimi

Özel Öğretim Kurumlarında
- 50
liderlik ve yönetim

3-Yabancı
İngiliz Dili Eğitimi - 60
diller Eğitimi
Üniversitelerin Öğretmen yetiştiren fakülte ve
4-Özel programlarından lisans mezunu adaylar,Lisans
Özel Eğitim - 90 mezunu olup pedegojik formasyon belgesi olan
Eğitim
adaylar müracaat edebilir.
NOT: Başvuran adayların sayısına göre Anabilim Dalı görüşü alınarak Kontenjan %20
artırılabilecektir.

ENSTİTÜ adres VE TELEFONLARI
Konya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi A1 Blok 42090, Meram Yeni Yol / Meram / KONYA
Tel: 0332 324 76 60 Fax : 0332 324 55 10

Ek bilgi Eğitim Bilimleri Enstitüsü II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans İlanı
Son güncelleme
Kaynak http://www.konya.edu.tr//dosyalar/duyuru/editor/egitimbilens.pdf
Kategori Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 1529, bugün 2