DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ DİKKATİNE

Pzt 09 Eyl 2013 16:05:38 EEST

Niğde Üniversitesi

2013-2014 eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Ders Kaydı / kayıt yenileme (09-13 eylül 2013) ve Ekle - Sil (18-20 Eylül 2013) tarihlerinde danışman Öğretim elemanları tarafından yapılması gereken işlemler aşağıda özetlenmiştir.

ZORUNLU DERS, KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

DERS KAYDI VE KAYIT YENİLEME HAFTASI (09-13 Eylül 2013) İÇİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

A. Danışmanlar, internet üzerinden ders kaydı yaptıran ve danışman sayfalarında karşılarına gelen tüm öğrencilerin ders kayıtlarına onay vereceklerdir.

A.1. Danışmanlar, internet üzerinden ders kaydı yaptıran ve danışman sayfalarında karşılarına gelen öğrencilerinin ders kayıtlarına ilk onaylarını verirken sadece zorunlu dersler üzerinde değişiklik yapabilirler.

A.2. Ders kayıt işlemlerinin birinci onay süresi içinde danışman Seçmeli Derslere müdahalede bulunamaz.

B. Ders kaydında onay verilmiş öğrenciler Ekle-Sil tarihlerinde tekrar Danışmanların akademik giriş sayfalarında çağrılacaktır

C. Ekle sil tarihleri içinde danışmanda bulunan ders kayıt formu öğrenci ile birlikte değerlendirilecek, danışman gözetiminde hangi dersin eklenip hangi dersin silineceği ders kayıt formunda belirtilecektir.

D. Ekle Sil işlemi yapma durumu olmayan öğrenciye hiçbir işlem yapılmayacak doğrudan onay verilecektir.

E. silme yapmak isteyen öğrencinin ilgili derslerini ders kayıt formuna yazdığı gibi düzenle sayfasına girerek, kaldırılacak derslerin önündeki işaretleme alanından işareti kaldırması yeterli olacaktır. Aynı şekilde ders eklemek isteyen öğrencinin de ekleyeceği dersin önündeki işaretleme alanına işaret koyması yeterli olacaktır.

F. Danışman tekrar alınan dersleri değiştiremez.

Öğrencilerin Ders Kaydı/Kayıt yenileme linkleri bilgi için aşağıda verilmiştir.

hazırlık sınıfı/ 1.2.3. ve 4. sınıflar için

http://otomasyon.nigde.edu.tr/ogris

uzatmalı öğrenciler için

http://noos.nigde.edu.tr/oto_web/wogr/ogrgor/giris.asp

SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ kurallar

A. Seçmeli Ders kaydı otomasyon sisteminde tamamen öğrencinin kontrolü altında gerçekleştirilecektir.

B. Bir Seçmeli Dersin açılabilmesi için gerekli minimum öğrenci sayısı 10 (on) olup, maksimum öğrenci sayıları fakülte/Yüksekokul kurul kararları ile belirlenmiştir.

C. Bir Seçmeli Dersin kontenjanı (maksimum öğrenci sayısı) dolduktan sonra hiçbir öğrenci o dersi seçemez.

D. Ders kayıt işlemlerinin birinci onay süresi içinde danışman Seçmeli Derslere müdahalede bulunamaz.

E. Ekle-Sil tarihlerindeki ikinci onay süresi içinde ise, danışmanın açılan seçmeli derslere müdahalesi önlenmiştir.

DERS KAYDI / KAYIT YENİLEME HAFTASI (09-13 Eylül 2013) İÇİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

A. Öğrenci ders kaydında, dersleri seçer ve kaydeder.

B. Seçtiği Seçmeli Derslerden birinde kontenjan dolmuş ise, ders kaydı gerçekleşmez. Bu durumda, öğrencinin başka bir seçmeli dersi seçmesi gerekir.

C. Seçtiği dersin kontenjanı dolmamış ise, ders kaydı danışman onayına sunulur.

D. Danışman seçmeli derslere müdahale edemeden zorunlu dersler üzerinde yapılması gerekli işlemleri tamamlayarak birinci onayı yapabilir. Böylece ders kaydı bitmiş olur.

E. Açılamayan Seçmeli Ders öğrencinin başarısızlık nedeniyle TEKRAR almak zorunda olduğu bir Seçmeli Ders ise, öğrencinin almak zorunda olduğu Seçmeli Dersin açılamaması nedeniyle onun yerine başka bir seçmeli ders alma isteğini bir dilekçeyle 18 Eylül 2013 tarihine kadar ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirmesi, ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunun bu isteği karara bağlaması ve bu kararı Öğrenci İşleri daire Başkanlığına iletmesi zorunludur.

EKLE SİL TARİHLERİ (18-20 Eylül 2013) İÇİNDE YAPILACAK İŞLEMLER(Ara sınıf öğrencileri için)

A. Eğitim-Öğretim planında belirtildiği sayıda Seçmeli Dersin açılamaması durumunda, açılamayan ders sayısı kadar en çok tercih edilen Seçmeli Ders açılır ve diğer dersleri tercih eden öğrenciler en çok tercih edilen bu dersleri seçerler.

B. Danışman açılan Seçmeli Dersleri değiştiremez veya açılan Seçmeli Dersten öğrenci çıkartamaz.

C. Eğer öğrencinin seçtiği Seçmeli Derslerden bir ya da birkaç tanesi açılmamış ise, açılamayan ders öğrencinin başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu bir Seçmeli Ders olsa dahi, öğrencinin isteğine göre açılamayan Seçmeli Ders danışman tarafından açılması muhtemel Seçmeli Ders ile değiştirilir. (Başarısızlık nedeniyle TEKRAR alınması zorunlu olan Seçmeli Ders, ilgili Yönetim Kurulu kararı olmadan, danışman tarafından değiştirilemez.)

D. Öğrencinin alacağı Seçmeli Ders TEKRAR etmek zorunda olduğu bir seçmeli ders ise, kontenjana (maksimum öğrenci sayısına) dahil edilmeyecek, ancak dersin açılabilmesi için (minimum öğrenci sayısı için) dikkate alınacaktır.

E. Ekle Sil haftası kontenjanları (maksimum öğrenci sayıları) normal kontenjanın %50 fazlası olarak belirlenmiştir. Buna rağmen, kontenjanı yetersiz olan bir Seçmeli Ders ortaya çıkarsa, özel olarak değerlendirmeye alınacak ve ikinci bir kontenjan artırımı yapılabilecektir.

Ek bilgi DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ DİKKATİNE
Son güncelleme
Kaynak http://nigde.edu.tr/oidb/page.php?news=95&ln=tr
Kategori Niğde Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 154, bugün 2