Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı

Cum 23 Eyl 2011 12:09:25 EEST

Selçuk Üniversitesi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ kabul KOŞULLARI

17 Mart 2010 tarihli yüksek Öğretim Genel kurul toplantısında alınan kararlar uyarınca, 2011-2012 eğitim-Öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Yabancı Öğrenci Kabul Yönergesi koşulları esas alınarak Üniversitemize yurt dışından öğrenci kabul edilecektir.

başvuru Koşulları:

Başvuracak Adaylar:

a)Lise son sınıfta olmaları yada mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1-Yabancı uyruklu olanların,

2-doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3-Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

4-TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

5-KKTC uyruklu olup KKTC' de ikamet eden ve ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

başvuruları kabul edilecektir.

b)Adaylardan

1-T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

2- KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinden bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

3- Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklarının, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

4- Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğrenimimin tamamını KKTC liselerinden bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

5- T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.' de tamamlayanların,

başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yurt Dışından lisans Ve Önlisans Programlarına Başvuru İçin Öğrenci Kabul Kriterleri

a)2010 YÖS temel Öğrenme Becerileri testi en az 45 standart puan,

b)SAT I en az 1000 toplam puan,

c)ACT (American College Testing) sınavı en az 21 puan,

d)GCE (general Certificate Education/A Level Sertificate) en az 2 ders A Level sertifikası,

e)Uluslararası bakalorya (International Baccalaureate-IB) başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar,

f)ABITUR (Alman Bakaloryası) en az 4 puan,

g)Fransız Bakaloryası diploma notu en az 12 olanlar,

h)Ürdün ve Filistin' de yapılan Tawjihi sınavları fen dalında (Scientific Steam), tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80/100 puan,

i) Lüpnan' da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14 olanlar,

j)AL-sahada-AL TAHANAWIYYA (Suriye, Libya Bakaloryası), fen dalında (Scientific Stream), mühendislik-mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,

k)Çin Halk Cumhuriyeti' nde yapılan üniversite giriş sınav (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,

l)TCS Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba Toplulukları Sınavı en az 50 puan,

m)YGS / LYS ön lisans programları için en az 140, lisans programları için en az 180 puan almış olmak,

n)GCE-AL (General Certificate Education/A Level Sertificate) en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi almış olmak,

o)TÜBİTAK' ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya

Başvuru Koşulları İçin Gerekli Belgeler:

Başvurular, aşağıdaki belgelerin Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da konsolosluğu'nun onaylı kopyaları ile yapılır;

1) Yabancı Öğrenciler İçin Başvuru formu,

(Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir)

2) Lise diplomasının İngilizce ya da Türkçe onaylı kopyası,

3) Lise öğrenimleri süresince aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesi,

(Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçeye veya İngilizceye çevrilmiş onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır.)

4) Başvuru koşullarında yer alan sınavlara ilişkin son iki yıla ait sınav sonucunu veya TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya aldığını gösteren belgenin onaylı örneği,

5) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu, her bir bölüm/program için ayrı ayrı 100 USD yatırılacak)

T.C.VAKIFLAR BANKASI NALÇACI ŞUBESİ
TR400001500158048013044866

Başvuru tarih : 13-23 eylül 2011

Sonuçların İlan Tarihi: 27 Eylül 2011

kayıt Tarihi : 3-5 Ekim 2011

yedek İlan Tarihi : 6 Ekim 2011

Yedek Kayıt Tarihi : 10-11 Ekim 2011

*Başvurular ilgili fakülte/Yüksekokullara yapılacaktır.

Sonuçların Duyurulması Ve Kayıt:

(1) Başvuru sonuçları Başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/meslek Yüksekokulların

web sayfasında duyurulur. İlgili birimlerin web sayfalarına Üniversitemiz web sayfasında yer alan AKADEMİK butonundan ulaşılabilir.

(2) Kayıtlar ilgili birim (Başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) tarafından yapılır. Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. İnternet ortamında veya posta ile kayıt yapılamaz.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

(1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenilir:

a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da TC Milli Eğitim Bakanlığından veya bakanlığın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "denklik Belgesi",

b) Başvuru sırasında örneği gönderilen sınav belgesinin aslı,

c) Pasaportun aslı,

ç) Katkı payı ücretinin ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen miktarda yatırıldığını gösteren banka dekontu,

d) Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunanlar dışında kalan adaylardan kendi ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden aldıkları "Öğrenim Vizesi",

e) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlilik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

f) Yabancı Uyruklu kimlik Numarası (Kayıt sonrasında da verilebilir),

ı) 12 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde, önden ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalı).

Ek bilgi Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı
Son güncelleme
Kaynak http://www.selcuk.edu.tr/duyuru/yosbasvuru2011.htm
Kategori Selçuk Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 1517, bugün 2