YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ 2011 PROGRAMI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sal 01 Mar 2011 06:09:23 EET

Trakya Üniversitesi

Balkanlar'dan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne yönelik çalışmalar Trakya Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde 8 devlet üniversitesi (Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ondokuz mayıs Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi) ile yürütülmektedir. 2011 yılının yeni çalışma grubunda mersin Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, cumhuriyet Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi de yer alacaktır.

Bu bağlamda, Yükseköğretim alanında Balkanlara yönelik yapılan çalışmalardan biri olan Türkiye'deki üniversitelere Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Yükseköğretim programı hususunda 2011 Programı'nın ve yeni akademik yılda yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların görüşülmesi için belirlenen toplantı, üniversitemiz ev sahipliğinde 14 Şubat 2011 tarihinde saat 14.00'da rektörlük binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

toplantıya Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden rektör vekili Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Rektör Prof. M. Lütfi BAYDAR, Rektör Danışmanı ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin GÜL, 19 Mayıs Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Mersin Üniversitesi'nden Rektör Prof. K. Süha AYDIN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR, Cumhuriyet Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meftuni YEKELER, Sinop Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. Şevket BÜYÜKHATİPOĞLU, Muğla Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Z. ERDİL, Atatürk Üniversitesi'nden Rektör Prof.Dr. Hikmet KOÇAK, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ ve Prof. Dr. İrfan KÜFREVİOĞLU, İnönü Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. Cemil ÇELİK, Namık Kemal Üniversitesi'nden Rektör Vekili Prof. Dr. Adnan ORAK, İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Cevat ÖZER, Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER, Zenica Üniversitesi'nden (Bosna Hersek) Rektör Prof. Dr. Sabahudin EKINOVIC, Vitrina Üniversitesi'nden (Arnavutluk) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mohamed EL-WAEI katıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Lütfi BAYDAR: "Türkiye'nin balkan büyükelçisi gibi çalışan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN'a teşekkür ediyorum"

Balkanlara olan ilgi ve coşkunun artmasının gelecek nesillere kurumsal olarak aktarılmasının gerekli olduğu ve bu kurumsallaşmanın Trakya Üniversitesinde yetkin olarak görüldüğünü belirten Süleyman DEMİREL Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Lütfi BAYDAR, yüksek sayıda kontenjan belirlenmesine rağmen yurt, burs şartları doğrultusunda toplam 297 okuyan öğrencileri bulunduğunu dile getirdi. En çok KKTC, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Moldova, Moğolistan, Sırbistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan öğrencileri olduğunu ve oldukça etkin hareketlilik içinde bulunduklarını söyledi.

19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin AKAN: "Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde yapmamız gerekenin gerisindeyiz"

samsun Balkanlardan öğrenci alımında en fazla tercih edilen yerlerden biri konumundadır diye belirten Prof. Dr. Hüseyin AKAN, 2010-2011 yıllarında toplamda 550 kişilik yabancı uyruklu öğrenci sayısıyla geçmiş yıllara göre yükselen bir ivme kazandıklarını fakat ek kontenjan zorluğu yüzünden amaçladıklarının gerisinde olduklarını vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet KOÇAK: "Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiyeyi seçmelerine sivil toplum kuruluşları olanak sağlamalı"

Erzurum ve Edirne tarihte ticaret, kültür ve eğitim merkezi olduklarından birbirine benzeyen özellikleri var. Biri Anadolu'nun Avrupa'ya açılan diğeri de Anadolu'nun Asya'ya açılan kapısı olmuştur. ayrıca Edirne için büyük önem taşıyan Şükrü paşanın Erzurumlu olması da farklı bir yakınlık arz etmektedir diyen Prof. Dr. Hikmet KOÇAK bu bağlamda birlikte çalışma içerisinde Ortadoğu- Kafkas araştırma Merkezi ve Balkan Araştırma enstitüsü ile komşu ülkelerle olan ilişkilerde Türkiye'nin seçimine olanak sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Prof. Dr. Hikmet KOÇAK; "Yabancı öğrencilerin yaşadığı en büyük problem gümrük giriş-çıkışlarında yaşanan sorunlardır. Bu sorunlar Türkiye'nin tercih edilmesini düşürüyor ve bunun yanında sivil toplum kuruluşlarının oryantasyon çalışmalarıyla öğrencilerin daha iyi yaşam olanaklarını ve konforu önemli kriterler olarak belirlemesi bizi de kamçılayacaktır" dedi. 2011 dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatlarının Erzurum'a 53 ülkeden gelen sporcular ve 80 ülke kanalında yayınlanan oyunlarda Türkiye'nin ve Erzurum' un reklamının yapılması bize daha büyük bir sorumluluk yükledi diyen Prof. Dr. Hikmet KOÇAK, bu bağlamda Erzurum'u kış sporlarının merkezi durumuna getirme gayretinde olduklarını belirtti.

İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Cevat ÖZER: "küreselleşmenin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde Türk üniversitelerinin de milli politikada fonksiyonlar üstlenmesi gayet olağandır"

2010-2011 yıllarında 106 ülkeden 3155 yabancı öğrenci sayısı ile Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklardan, Balkan ülkelerinden gelenler içerisinde Balkan Ülkelerinin önemli bir miktara sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Cevat ÖZER, Tıp ve sağlık Bilimlerinin tercihlerde önde geldiğini belirtti.

Zenica Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahudin EKINOVIC: "Yabancı uyruklu öğrenci programları üniversiteler için çok önemlidir."

Üniversitelerin bulundukları bölgelerin kültür değerleriyle etkileşimde büyük önem arz ettiklerinden yabancı uyruklu öğrencilerin de bu etkileşimden paylarına düşeni alacağına değinen Prof. Dr. Sabahudin EKINOVIC, yabancı uyruklu öğrenci programlarının önemini vurguladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil ÇELİK: "Türkiyenin çevresindeki ülkelerden Türkiyedeki üniversitelere büyük bir duyarlılık var, bunu göz ardı etmemeliyiz"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil ÇELİK, "Son yıllarda gelişen dünya, Türkiye'yi çevresine bakmaya mecbur etti" dedi. Bu yüzden bütün üniversitelerin bu işbirliğine sahip çıkması gerektiğine değinen Prof. Dr. Cemil ÇELİK, üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci sayısına göre de bir fon oluşturulması için öneride bulundu.

Sinop Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. Şevket BÜYÜKHATİPOĞLU: "Yüksek lisans ve doktora seviyelerinde yoğunlaştırılmış program alternatifi gerçekleştirilmeli."

Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora seviyelerinde öğretim üyelerinin en az bir tane öğrencinin danışmanlığını yapması konusunda öneride bulunan Rektör Prof. Dr. Şevket BÜYÜKHATİPOĞLU, yüksek lisans ve doktora alımlarında da yeniden yapılandırılmaya gidilmesinin gerekliliğine değindi.

Antakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER: "Üniversite olarak bulunduğumuz bölgeye yakın olarak bize düşen görevleri tam layıkıyla yapmaya hazırız"

Bir araya gelmekte zorlandığımız Türk Dünyasıyla, birlikte geçmişe sahip topluluklarla barış, kardeşlik, dostluk adına çok önemli bir eğitim altyapısı oluşacaktır şeklinde konuştu.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ: "Yabancı ülkelerde temsilciliklerimiz olmalı"

Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ, üniversitelerin yabancı ülkelerde mutlaka temsilciliklerinin bulunması gerektiği üzerinde durdu.

Namık Kemal Üniversitesi'nden Rektör Vekili Prof. Dr. Adnan ORAK: "Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarda, evrak teminlerinde yaşanan sorunlarının giderilmesi için yapıcı çözümlere gidilmeli."

Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlar sırasında ve evrak teminlerinde yaşadıkları sorunlar yüzünden kesin kayıt yaptırdıktan sonra bile devam edememelerine çözüm bulunmalı şeklinde konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Adnan ORAK, dış ilişkiler konusunda stratejik bir plan geliştirilmeli diye de belirtti.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN: "Yabancı uyruklu öğrencilerin burs ve barınma sorunları var"

Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN, "Dünya Üniversiteler Kongresi 2 ay önce üniversitemizde gerçekleştirildi ve yurtdışından 2000'in üzerinde gelen bilim adamları dünyayı ilgilendiren global konularla ilgili bildiri sundular. Yabancı uyruklu öğrenci alımında bir takım tadilatlara gidilme kararı bulunan kriterlerde en fazla tercih edilen bölümlerin kontenjanlarının arttırılmasına karar verildi" dedi. genellikle Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlardan yabancı uyruklu öğrenciler olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN, yabancı uyruklu öğrencilere burs sağlamada halkla İlişkiler birimlerinin ilgilendiğini söyledi.

Toplantıda bulunan Rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, yüksekokul müdürlerinin ve öğrenci temsilcisinin de öneri ve görüşlerine başvurularak yapıcı kararlar alındı.

Ek bilgi YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ 2011 PROGRAMI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Son güncelleme
Kaynak http://www.trakya.edu.tr/anasayfa/?o=h&h_id=606
Kategori Trakya Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 772, bugün 2