UKEY Programı Kullanıma Açılmıştır

Sal 24 Eyl 2013 03:21:35 EEST

Uludağ Üniversitesi

[Genel] UKEY programı kullanıma Açılmıştır

Uludağ Üniversitesinin Değerli Akademisyenleri ve Öğrencileri,

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde eğitim ve öğretim sistemlerinin başarısını artırmak üzere bilişim teknolojileri hızla gelişmektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri artık dershanelerin dışına çıkarak, öğrencilerin ihtiyaç duydukları anda bilgiye rahatça ulaşabilecekleri sanal platformlara taşınmıştır. Öğretme, ölçme ve değerlendirme teknikleri de çeşitlenmiş ve klasik sınav ve değerlendirme yöntemlerinin çok ötesinde bilginin verilmesinden hemen sonra elektronik ortamda anında değerlendirmenin yapıldığı bir yapıya dönüşmüştür. Bilişim dünyasında yaşanan bu hızlı değişim, sürecin artık geri dönülmez olduğunu açıkça göstermektedir.

Kurumların verdiği eğitimin kalitesi sorgulanabilir ve somut bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilebilir ve ölçülebilir hale gelmiştir. Bu çerçevede, on yılı aşkın zamandır bir kalite kültürü anlayışıyla üniversitemizin farklı birimlerinde akreditasyon çalışmaları için yoğun çaba sarf edilmektedir. Bu çabalar ilk yıllarında gönüllülük esasına göre başlamış olmakla birlikte dünyada yükseköğretimde yaşanan gelişmeler ile zorunluluk haline gelmiştir.

Eğitimde ve araştırma alanında kalite anlayışı içinde yapılan tüm faaliyetleri yönetebilmek, kayıt altına alabilmek, izlenebilir ve değerlendirilebilir kılmak adına UKEY (Uludağ Üniversitesi kurum, Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yönetişim Sistemi) isimli bir program hazırlanmıştır. Hizmete sunulan bu program Bologna süreci kapsamındaki çalışmalar sonucu oluşturulan 'bilgi Paketi' ve 'Öğrenci otomasyonu' ile entegre bir şekilde çalışmakta ve birçok veriyi bu programlardan alarak kullanıcılar için değerlendirilebilir hale getirmektedir.

UKEY sayesinde lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin kâğıt üzerinde hazırladıkları ödev, proje, her türlü sınav ve diğer eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tamamı bilgisayar ortamına taşınabilmektedir. Öğrencilerin gruplar halinde ödev ve proje hazırlayarak bireysel gelişimin yanı sıra takım çalışması yönünden gelişmelerine olanak verecek düzenleme de a bu programda yer almaktadır.

Özellikle artan iş yükü ve dersler nedeniyle öğrenci-akademisyen buluşmasında ve iletişiminde yaşanan aksakları ortadan kaldırmak adına tarafların karşılıklı olarak yazılı veya görsel iletişime geçebilecekleri forum ve görsel iletişim platformları da oluşturulmuştur. Bu olanaklar özellikle öğrenci sayısının fazla olduğu eğitim birimlerimizde birçok sorunu ortadan kaldıracaktır. İletişim unsurunu içinde bulundurması nedeniyle sistemin adına yönetişim kelimesi eklenmiştir.

UKEY üzerinden verilen her türlü görev kullanıcı için otomatik olarak oluşturulan ajandaya eklenecek, görevi veren veya üstlenen için e-posta

üzerinden görev bilgilendirmesi yapılacak ve verilen işin tamamlanmaması durumunda uyarı vererek bir iş takip programı olarak da kullanıcıların iş ve eğitim hayatlarının planlanmasında önemli katkı sağlayacaktır.

UKEY'in görsel iletişim özelliği ile ilk etapta kullanıma açılan 200 kişilik 3 sınıf ile kurum içinde öğrenci sayısı yüksek bazı dersler, disiplinler arası alanlarda verilen lisansüstü seminerler, hizmet içi eğitimler, bilgilendirme toplantıları, kurum dışına yönelik olarak sertifika programları ve benzeri faaliyetler sistem üzerinden yürütülebilecektir. Böylece üniversitemizde uzaktan eğitim adına istendiğinde kullanılmak üzere gerekli altyapı da hazırlanmıştır.

UKEY'in eğitim ve öğretim faaliyetlerinde katkı sağlayacağı her husus aynı algoritma çerçevesinde araştırma faaliyetlerine de yansıtılmıştır. Lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmaları kapsamında yürüttükleri araştırmalardan, bir akademisyenin bir projeye bağlı olarak veya bağımsız olarak tasarladığı projeye kadar her türlü araştırma faaliyeti ister bireysel olarak isterse de takım çalışması ve araştırma grubu mantığı ile kurgulanarak sistem üzerinden kayıt altına alınabilir ve takip edilebilir hale getirilmiştir. Belli bir plan çerçevesinde ajandaya kayıt ve iş takibi yapma özelliği akademisyenlerin hayatını kolaylaştırmak adına araştırma alanına da yansıtılmıştır.

Eğitim ve araştırma modüllerine yakın gelecekte yöneticiler ve idari kadro için bürokrasiyi azaltmak adına kullanılmak üzere, hiyerarşik düzenden bağımsız iş takibi yapabilen bir modül de eklenecektir.

Birçok alanda üniversitemize önemli hizmetlerde bulunacak bu yönetişim sistemi dar bir ekip tarafından hazırlanmış olup, sizlerin çok değerli katkıları ile kısa zamanda daha da gelişecektir. Kullanıcılar olarak UKEY ekibine iletilen her öneri dikkatle değerlendirilecek ve imkânlar çerçevesinde faydalanılacaktır.

İçeriği ve sağlayacağı fayda itibariyle Türkiye'de bir örneği bulunmayan bu sistemin, kısaltılmış isminde İngilizce olarak içinde geçen anahtar kelimesinin yansıması olarak birçok alanda üniversitemizde kapıları açan bir program olmasını ve üniversitemize fayda getirmesini dilerim.

Prof. Dr. Kamil DİLEK

rektör

HAZIRLAYANLAR

Genel sekreterlik

Prof. Dr. Özgür Akgün KARABULUT

Bilgi İşlem daire Başkanlığı

uzman Faik ÖZGÜR

mühendis İlkay ÖZASLAN

Programcı Seher GÜNDÜZ

Program ile ilgili önerilerinizi ve yaşadığınız sorunları ukey@uludag.edu.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

sayfaya ulaşmak için tıklayınız.18.09.2013 10:16:35

Ek bilgi UKEY Programı Kullanıma Açılmıştır
Son güncelleme
Kaynak http://www.uludag.edu.tr/duyurular/oku/dn/3577
Kategori Uludağ Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 767, bugün 2