Lojman Talep Formu

Cum 17 Ara 2010 14:21:16 EET

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

17.12.2010

lojman talep formu
Daha önce lojman talebinde bulunan Akademik ve İdari personelin Lojman Talep Formlarının yenilemeleri gerekmektedir.
Ekte gönderilen talep formlarının fotokopi ile çoğaltılarak Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 12.maddesi (A) bendinde belirtilen personele ( rektör yardımcısı, dekan, Dekan Yardımcısı, bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı, Yüksekokul Müdürü, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Genel sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, fakülte Sekreteri, daire Başkanı, hukuk Müşaviri, Hastane Baştabibi, Hastane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı) dağıtılmasını ve doldurulan formların anılan yönetmeliğin 14. maddesinde belirtildiği üzere bağlı bulunduğu en yakın sicil amiri tarafından tetkik edilerek, lojman talebinde bulunan personelin isim listesiyle birlikte en geç 20 Ocak 2011 tarihine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na gönderilmesini rica ederim.
Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR Rektör Yardımcısı
Lojman Tahsis Beyannamesi Formu

Ek bilgi Lojman Talep Formu
Son güncelleme
Kaynak http://haber.yyu.edu.tr/Haberayrinti.asp?id=2374
Kategori Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 611, bugün 3